Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Beschrijving risico

Het ontbreken van een groepsstrategie om klimaatgerelateerde transitierisico's (zoals gedefinieerd door TCFD[3]), de toenemende milieuproblematiek en toekomstige grondstoffenschaarste, kan leiden tot reputatieschade, bedrijfsschade en onderwaardering en het moeilijker maken om langetermijninvesteerders aan te trekken.

Klimaattransitierisico wordt veroorzaakt door:

 • Beleid en juridische context: regelgeving en maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals het verhogen van de prijs voor broeikasgasemissie,
 • Technologie: onsuccesvolle investering in nieuwe technologieën met een lagere uitstoot,
 • Markten: onvoldoende aanpassen aan veranderend klantgedrag,
 • Reputatie: negatieve reactie van belanghebbenden wanneer hun zorgen over klimaatveranderingen niet op een doeltreffende manier worden aangepakt.

Dit wordt vooral veroorzaakt door:

 • Gebruik van fossiele of andere niet-hernieuwbare grondstoffen,
 • Energieverbruik,
 • Watergebruik,
 • Afvalproductie (vast of vloeibaar, gevaarlijk of veilig),
 • NOx, SOx, vluchtige organische stoffen of stofemissie.

Preventie en bestrijding

 • De strategie van Solvay richt zich op activiteiten met een grotere toegevoegde waarde en minder milieuschade.
 • Elk jaar wordt de milieuschade van onze omzet en van innovatieprojecten beoordeeld aan de hand van Sustainable Portfolio Management (SPM). In SPM zijn klimaatgerelateerde criteria meegenomen, afgestemd op 2°C-scenario's,
 • Het koolstofintensiteitsplan streeft naar een reductie met 40% in 2025 (ten opzichte van 2014).

Belangrijkste activiteiten 2017

 • Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur voor klimaat en de start van een stappenplan voor een uitgebreide klimaatstrategie,
 • Een nieuwe plan en doelstellingen voor 2020 inzake uitstoot in de lucht (SOx, NOx, vluchtige organische stoffen), watergebruik, gevaarlijk afval.

(3) Taskforce inzake klimaatgerelateerde financiële verslaglegging