Beschrijving risico

Doelbewuste aanvallen op sites, informatie en personeel van Solvay, met de bedoeling leed, schade of andere negatieve gevolgen te veroorzaken.

Preventie en bestrijding

  • Solvay hanteert een op dreiging en op naleving gebaseerde beveiligingsaanpak om sites, informatie en personeel te beschermen.
  • De Group Security Director coördineert wereldwijd alle veiligheidsactiviteiten om een efficiënte beperking van veiligheidsrisico's te waarborgen.
  • Het uitvoerend comité heeft de oprichting van twee bestuursorganen goedgekeurd:
    • een beveiligingscommissie, voorgezeten door de CFO en een ander lid van het uitvoerend comité;
    • een beveiligingscoördinatiewerkgroep, voorgezeten door de Group Security Director, om een continue bewaking van beveiligingsrisico’s en een optimaal beveiligingsbeleid voor de Groep te realiseren.

Belangrijkste activiteiten 2017

  • Voortzetting van de initiatieven op het gebied van cyberrisico binnen Solvay Business Services (SBS).
  • Introductie van een groepsbreed programma voor fysieke veiligheid, in eerste instantie gericht op industriële sites van de Groep met een hoog risico. Kwetsbaarheden zijn geïdentificeerd en zullen in 2018 worden aangepakt.
  • Aanpassing van het Groepsbeveiligingsbeleid, waarbij veiligheid een onderdeel wordt van de bestuursregels van de Groep.