1. TOELICHTING B18 IFRS EBITDA
  2. TOELICHTING B19 IFRS EBIT
  3. TOELICHTING B20 IFRS Nettofinancieringskosten
  4. TOELICHTING B21 IFRS Winstbelasting
  5. TOELICHTING B22 IFRS winst van beëindigde bedrijfsactiviteiten
  6. TOELICHTING B23 IFRS Winst over de periode

Naast IFRS-rekeningen presenteert Solvay ook onderliggende prestatie-indicatoren van de winst- en verliesrekening om een meer samenhangende en vergelijkbare indicatie te geven van de economische prestaties van Solvay. Deze cijfers passen de IFRS-cijfers aan voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (Purchase Price Allocation - PPA) die betrekking hebben op overnames, voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties geclasseerd als eigen vermogen onder IFRS maar behandeld als schuld op onderliggende basis, en voor andere elementen om tot een indicator te komen die vervorming vermijdt en de waardering van prestaties en vergelijkbaarheid van resultaten in de tijd vergemakkelijkt.

Geconsolidende winst-en verliesrekening

In € miljoen

 

2018

 

2017

 

IFRS

 

Aanpas­singen

 

Onder­liggend

 

IFRS

 

Aanpas­singen

 

Onder­liggend

(1)

De 2017 cijfers van omzet van andere dan kernactiviteiten en kostprijs van de omzet zijn aangepast voor een bedrag van € 93 mln, als gevolg van een wijziging in de voorstelling van inkomsten van ander dan kernactiviteiten.

Omzet (1)

 

11.299

 

 

11.299

 

10.984

 

 

10.984

waarvan andere dan van kernactiviteiten(1)

 

1.042

 

 

1.042

 

859

 

 

859

waarvan netto-omzet

 

10.257

 

 

10.257

 

10.125

 

 

10.125

Kostprijs van de omzet(1)

 

–8.264

 

2

 

–8.262

 

–7.898

 

2

 

–7.896

Brutomarge

 

3.035

 

2

 

3.037

 

3.086

 

2

 

3.088

Commerciële kosten

 

–373

 

 

–373

 

–400

 

 

–400

Administratieve kosten

 

–1.006

 

35

 

–971

 

–1.037

 

42

 

–996

Kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

–297

 

3

 

–294

 

–290

 

3

 

–288

Overige operationele opbrengsten & kosten

 

–123

 

197

 

74

 

–154

 

206

 

51

Resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen

 

44

 

30

 

74

 

44

 

27

 

71

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

 

–208

 

208

 

 

–188

 

188

 

Resultaat uit historische sanering & belangrijke juridische geschillen

 

–86

 

86

 

 

–84

 

84

 

EBITDA

 

1.930

 

301

 

2.230

 

2.029

 

201

 

2.230

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa

 

–944

 

260

 

–684

 

–1.054

 

350

 

–704

EBIT

 

986

 

560

 

1.546

 

976

 

551

 

1.527

Netto schuldenlasten

 

–118

 

 

–118

 

–201

 

31

 

–170

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

 

–112

 

–112

 

 

–111

 

–111

Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen (–) op de RusVinyl joint venture

 

 

–21

 

–21

 

 

–24

 

–24

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

–77

 

3

 

–74

 

–97

 

8

 

–89

Winst van de periode vóór belastingen

 

791

 

429

 

1.220

 

678

 

455

 

1.133

Belastingen op het resultaat

 

–95

 

–210

 

–305

 

197

 

–496

 

–299

Winst van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

697

 

219

 

915

 

875

 

–42

 

834

Winst / verlies (–) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

201

 

15

 

216

 

241

 

–82

 

159

Winst van de periode

 

897

 

234

 

1.131

 

1.116

 

–124

 

992

toegekend aan Solvay aandeelhouders

 

858

 

234

 

1.092

 

1.061

 

–122

 

939

toegekend aan minderheidsbelangen

 

39

 

 

40

 

56

 

–2

 

54

Gewone winst per aandeel (in €)

 

8,31

 

 

 

10,57

 

10,27

 

 

 

9,08

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

6,37

 

 

 

8,48

 

7,97

 

 

 

7,59

Verwaterde winst per aandeel (in €)

 

8,27

 

 

 

10,52

 

10,19

 

 

 

9,02

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

6,34

 

 

 

8,44

 

7,92

 

 

 

7,53