EBITDA op een IFRS basis beliep € 1 930 miljoen tegenover € 2 230 miljoen op onderliggende basis. Het verschil van € 301 miljoen wordt verklaard door de volgende aanpassingen aan de IFRS cijfers, waardoor de resultaten beter te vergelijken zijn:

  • € 30 miljoen in “Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures” voor het aandeel van Solvay in de financiële lasten van de Rusvinyl joint venture en de wisselkoersverliezen op de in euro uitgedrukte schuld van de joint venture, als gevolg van de 15% devaluatie van de Russische roebel over de periode. Deze elementen werden geherclassificeerd in “Netto financieringskosten”;
  • € 185 miljoen om het “Resultaat uit portefeuilebeheer en herevaluaties” aan te passen, exclusief afschrijvingen en waardeverminderingen. Dit resultaat omvat € ‑184 miljoen herstructureringskosten, bijna volledig te wijten aan de kosten voor het vereenvoudiginsgplan van de Groep van € ‑177 miljoen;
  • € 86 miljoen om het “Resultaat van historische saneringen en belangrijke juridische geschillen” aan te passen, voornamelijk voor leefmilieukosten.