EBIT op IFRS basis beliep € 986 miljoen tegenover € 1 546 miljoen op onderliggende basis. Het verschil van € 560 miljoen wordt verklaard door de eerder vermelde € 301 miljoen aanpassingen op EBITDA niveau en € 260 miljoen op “Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen”. Deze laatste bestaan uit:

  • € 237 miljoen voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA). Deze bestaat uit afschrijvingen op immateriële activa, die voor € 2 miljoen worden aangepast in “Kostprijs van de omzet”, voor € 35 miljoen in"Administratieve kosten", voor € 3 miljoen in "Onderzoek en ontwikkeling" en voor € 197 miljoen in "Overige operationele opbrengsten & kosten";
  • € 23 miljoen voor de netto impact van bijzondere waardeverminderingen, die niet-contant zijn en opgenomen zijn in het “Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties”. Deze zijn voornamelijk te wijten aan de vervreemding van de waterstoffluoridefabriek in Porto Marghera, Italië, en de terugname van een bijzondere waardevermindering op sommige cogneneratie-activa in Latijns Amerika, ten gevolge van verbeterde marktomstandigheden.