Belastingen op winst op IFRS basis waren € ‑95 miljoen, tegenover lasten van € ‑305 miljoen op een onderliggende basis. De aanpassing van € ‑210 miljoen bestaat uit:

  • € ‑106 miljoen voor de impact op belastingen van de aanpassingen op het onderliggend resultaat vóór belastingen (zoals hierboven beschreven);
  • € ‑104 miljoen voor belastingselementen die verband houden met voorgaande perioden. Deze hebben voornamelijk betrekking op de opname van uitgestelde belastingvorderingen als gevolg van de statutaire reorganisatie in Brazilië en de verwachte meerwaarde op de vervreemding van Polyamide in 2019.