De winst van de periode toegerekend aan Solvay aandeel bedroeg € 858 miljoen op IFRS basis, en € 1 092 miljoen op onderliggende basis. De delta van € 234 miljoen weerspiegelt de hiervoor vermelde aanpassingen aan EBIT, netto-financieringskosten, belastingen op winst en beëindigde activiteiten. Er was geen effect van minderheidsbelangen.