In € miljoen

 

 

 

IFRS

 

Onderliggend

 

Notes

 

2018

 

2017

 

% joj

 

2018

 

2017

 

% joj

(1)

Aanbevolen dividend voor 2018

(2)

De onderliggende nettoschuld is inclusief eeuwigdurende hybride obligaties, die als eigen vermogen worden geboekt in IFRS.

Netto-omzet

 

B1

 

10.257

 

10.125

 

+1,3%

 

10.257

 

10.125

 

+1,3%

Netto operationele kosten, exclusief waardevermindering & afschrijvingen

 

B2

 

–8.327

 

–8.095

 

–2,9%

 

–8.027

 

–7.894

 

–1,7%

EBITDA

 

B3

 

1.930

 

2.029

 

–4,9%

 

2.230

 

2.230

 

EBITDA-marge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,7%

 

22,0%

 

–0,3pp

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa

 

B4

 

–944

 

–1.054

 

+10%

 

–684

 

–704

 

+2,8%

EBIT

 

 

 

986

 

976

 

+1,1%

 

1.546

 

1.527

 

+1,3%

Netto-financieringskosten

 

B5

 

–194

 

–298

 

+35%

 

–326

 

–394

 

+17%

Belastingen op winst

 

B6

 

–95

 

197

 

n.m.

 

–305

 

–299

 

–2,0%

Belastingvoet

 

B6

 

 

 

 

 

 

 

26,1%

 

27,5%

 

–1,4pp

Winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

B7

 

201

 

241

 

–17%

 

216

 

159

 

+36%

Winst (–) / verlies toegekend aan minderheidsbelangen

 

 

 

–39

 

–56

 

–29%

 

–40

 

–54

 

–26%

Winst toegekend aan Solvay aandeelhouders

 

 

 

858

 

1.061

 

–19%

 

1.092

 

939

 

+16%

Gewone winst per aandeel (in €)

 

B24

 

8,31

 

10,27

 

–19%

 

10,57

 

9,08

 

+16%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

B24

 

6,37

 

7,97

 

–20%

 

8,48

 

7,59

 

+12%

Dividend(1)

 

B25

 

3,75

 

3,60

 

+4,2%

 

3,75

 

3,60

 

+4,2%

Kapitaalinvesteringen

 

B8

 

 

 

 

 

 

 

–833

 

–822

 

–1,4%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

B8

 

 

 

 

 

 

 

–711

 

–716

 

+0,8%

Kasstroomomzetting

 

B8

 

 

 

 

 

 

 

0,7

 

0,7

 

+0,3pp

Vrije kasstroom

 

B9

 

 

 

 

 

 

 

989

 

871

 

+14%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

B9

 

 

 

 

 

 

 

830

 

782

 

+6,1%

Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders

 

B9

 

 

 

 

 

 

 

725

 

466

 

+56%

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

B9

 

 

 

 

 

 

 

566

 

377

 

+50%

Netto werkkapitaal

 

B10

 

1.550

 

1.414

 

+9,6%

 

1.550

 

1.414

 

+9,6%

Netto werkkapitaal / omzet

 

B10

 

 

 

 

 

 

 

15%

 

14%

 

+1,5pp

Financiële nettoschuld(2)

 

B11

 

–2.605

 

–3.146

 

+17%

 

–5.105

 

–5.346

 

+4,5%

Onderliggende hefboomgraad

 

B11

 

 

 

 

 

 

 

2,01

 

2,17

 

 –15pp

CFROI

 

B12

 

 

 

 

 

 

 

6,9%

 

6,9%

 

Onderzoek & innovatie

 

B13

 

 

 

 

 

 

 

–352

 

–325

 

–8,3%

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

B13

 

 

 

 

 

 

 

3,4%

 

3,2%

 

+0,2pp