Gepubliceerd

In € miljoen

 

 

 

2014

 

2015(1)

 

2016

 

2017

 

2018

(1)

De cijfers van het boekjaar 2015 worden niet voorgesteld op pro forma basis, i.e. sluiten Cytec uit.

(2)

Gemiddelde van de kwartalen.

(3)

De onderliggende nettoschuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, opgenomen als eigen vermogen onder IFRS.

(4)

De onderliggende hefboomgraad voor 2018 werd berekend op bais van de onderliggende EBITDA inclusief de beëindigde bedrijfsactiviteiten en Polyamide. De onderliggende hefboomgraad voor 2017 werd berekend op basis van de onderliggende EBITDA inclusief de beëindigde bedrijfsactiviteiten Acetow en Vinythai en Polyamide. De onderliggende hefboomgraad voor 2016 werd berekend op basis van de onderliggende EBITDA inclusief de beëindigde bedrijfsactiviteiten Acetow en Vinythai. De onderliggende hefboomgraad voor 2015 werd berekend op basis van de onderliggende pro forma EBITDA, inclusief Cytec.

Winst- & verliescijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzet

 

a

 

10.629

 

11.047

 

11.403

 

10.891

 

11.299

Netto-omzet

 

b

 

10.213

 

10.578

 

10.884

 

10.125

 

10.257

Onderliggende EBITDA

 

c

 

1.783

 

1.955

 

2.284

 

2.230

 

2.230

Onderliggende EBITDA-marge

 

d

 

17,5%

 

18,5%

 

21,0%

 

22,0%

 

21,7%

IFRS EBIT

 

e

 

652

 

833

 

962

 

976

 

986

Onderliggende winst van de periode

 

f

 

 

 

 

 

907

 

992

 

1.131

IFRS winst van de periode

 

g

 

13

 

454

 

674

 

1.116

 

897

Onderliggende winst toegerekend aan Solvay aandeel

 

h

 

 

 

680

 

846

 

939

 

1.092

IFRS winst toegerekend aan Solvay aandeel

 

i

 

80

 

406

 

621

 

1.061

 

858

Kasstroomcijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitaalinvesteringen

 

j

 

–987

 

–1.037

 

–981

 

–822

 

–833

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

k

 

–861

 

–969

 

–929

 

–716

 

–711

Kasstroomomzetting

 

l = (c+k)/c

 

51,7%

 

50,4%

 

59,3%

 

67,9%

 

68,1%

Vrije kasstroom

 

m

 

656

 

387

 

876

 

871

 

989

Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders

 

n

 

355

 

132

 

527

 

466

 

725

Balanscijfers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto werkkapitaal

 

o

 

1.101

 

1.557

 

1.396

 

1.414

 

1.550

Net working capital / sales

 

p = µ(o/a)(2)

 

13,5%

 

13,4%

 

15,3%

 

13,8%

 

15,3%

Underlying net debt(3)

 

q = r+s

 

–1.978

 

–6.579

 

–6.556

 

–5.346

 

–5.105

Perpetual hybrid bonds

 

r

 

–1.200

 

–2.200

 

–2.200

 

–2.200

 

–2.500

IFRS net debt

 

s

 

–778

 

–4.379

 

–4.356

 

–3.146

 

–2.605

Total equity

 

t

 

6.778

 

9.668

 

9.956

 

9.752

 

10.624

Equity attributable to non-controlling interests

 

v

 

214

 

245

 

250

 

113

 

117

Perpetual hybrid bonds in equity

 

u

 

1.194

 

2.188

 

2.188

 

2.188

 

2.486

Equity attributable to Solvay share

 

w = t-u-v

 

5.369

 

7.234

 

7.518

 

7.451

 

8.021

Underlying leverage ratio(4)

 

x = -q/c

 

1,11

 

2,82

 

2,60

 

2,17

 

2,01

Other key data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFROI

 

z

 

6,9%

 

6,9%

 

6,3%

 

6,9%

 

6,9%

Onderzoek & innovatie

 

A

 

–287

 

–320

 

–350

 

–325

 

–352

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

B = -A/b

 

2,8%

 

3,0%

 

3,2%

 

3,2%

 

3,4%

Bovenstaande tabel is een historisch overzicht van de cijfers van de Groep zoals bekendgemaakt op de referentiedatum. Deze gegevens zijn niet beïnvloed door eventuele latere herbewerkingen als gevolg van perimeterwijzigingen, aanpassingen in IFRS/IAS-normen, enz.

In de referentieperioden hebben zich de volgende belangrijke veranderingen voorgedaan:

 • 2012:
 • Latijns-Amerikaanse chloorvinylactiviteit Indupa geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa en passiva beschikbaar voor verkoop.
 • 2013:
 • Europese chloorvinylactiviteiten geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa beschikbaar voor verkoop;
 • Overname van Chemlogics, met ingang van 1 november geconsolideerd.
 • 2014:
 • Toepassing van IFRS 11;
 • Eco Services geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa beschikbaar voor verkoop, en effectief vervreemd op 2 december.
 • 2015:
 • Europese chloorvinylactiviteiten ondergebracht in de joint venture Inovyn (50% Solvay, 50% Ineos) op 1 juli;
 • Overname van 100% van de aandelen van Cytec Industries Inc. op 9 december 2015. De beginbalans van Cytec is per 31 december 2015 volledig geconsolideerd binnen de Solvay Groep. De resultaten en kasstromen van Cytec voor de periode tussen 9 en 31 december zijn niet materieel, behalve voor de overnamekosten, die worden voorgesteld als Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties. Hierdoor droeg Cytec in 2015 niet bij tot de nettowinst of kasstromen van de Groep.
 • 2016:
 • Vervreemding van Solvay's aandeel in de Inovyn joint-venture op 7 juli;
 • Acetow en Vinythai geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa beschikbaar voor verkoop;
 • Vervreemding van de Latijns-Amerikaanse chloorvinylactiviteit Indupa op 27 december.
 • 2017:
 • Vinythai-transactie eind februari afgerond;
 • Acetow-transactie eind mei afgerond;
 • Desinvestering Polyamide-activiteiten eind september 2017 geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa en passiva aangehouden voor verkoop.
 • 2018:
 • Polyamide-activiteiten nog steeds geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa en passiva aangehouden voor verkoop.