Ontwikkeling netto-omzet op jaarbasis
(in miljoenen euro's)

Net sales (bar chart)

Netto-omzet voor het jaar groeide +1,3%. De organische omzetgroei van +5,7% werd aangedreven door zowel volume als prijzen. Deze compenseerden voor de gevolgen van de omrekening van valuta en van de wijzigingen in de perimeter.

De kleinere perimeter[1] had een effect van ‑1.0% en omvatte de vervreemdingen van de vervlechtbare compoundactiviteiten op basis van polyolefine in Advanced Materials en de geformuleerde harsen-activiteit, alsmede delen van de fosforactiviteiten in Advanced Formulations.

De omrekening van valuta had een negatief effect van ‑3,2%, voornamelijk vanwege de waardevermindering van de Amerikaanse dollar in de eerste helft van het jaar en van de Braziliaanse real.

De volumes stegen gemiddeld met +3,3%. In Advanced Materials werd sterke groei van Solvays polymeren- en composiettechnologieën in de lucht- en ruimtevaart, automobielsector en gezondheidszorg, getemperd door de lagere vraag naar smart devices en naar gefluoreerde gassen die in isolatie worden gebruikt. De volumes in Advanced Formulations waren in alle business units hoger, ofschoon de groei in de Noord-Amerikaanse stimulatiemarkt voor schalieolie- en gas in het vierde kwartaal aanzienlijk afnam. In Performance Chemicals werd volumegroei ondersteund door de hogere vraag naar peroxides en het herstel van de Latijns-Amerikaanse binnenlandse markt van Coatis. Hiermee werden de licht lagere volumes in natriumcarbonaat aan het begin van het jaar meer dan goed gemaakt.

De prijzen stegen gemiddeld met +2.2%, deels als gevolg van hogere grondstofkosten. In Advanced Formulations herstelde de prijszettingskracht zich in de eerste negen maanden, maar deze draaide negatief in het vierde kwartaal na de verzwakking van de olie- en gasmarkt. In Performance Chemicals compenseerde de groei van Peroxides en Coatis de verwachte daling van natriumcarbonaat.

Omzet per markt

[1] Perimeter-effecten omvatten verwervingen en vervreemdingen van kleinere bedrijfsactiviteiten die niet leiden tot herwerking van voorgaande perioden.