In € miljoen

 

 

 

2018

 

2017

   

December 31

 

December 31

(1)

Aangezien de nettoschuld aan het einde van de periode nog niet de netto-opbrengst weergeeft die moet worden ontvangen bij de vervreemding van beëindigde bedrijfsactiviteiten, terwijl de onderliggende EBITDA de bijdrage van beëindigde bedrijfsactiviteiten uitsluit, wordt de onderliggende EBITDA aangepast om de hefboomgraad te berekenen. De onderliggende EBITDA van Polyamide werd daarom toegevoegd

Langlopende financiële schulden

 

a

 

–3.180

 

–3.182

Kortlopende financiële schulden

 

b

 

–630

 

–1.044

Brutoschuld

 

c = a+b

 

3.810

 

–4.226

Overige vorderingen in financiële instrumenten

 

d

 

101

 

89

Geldmiddelen & kasequivalenten

 

e

 

1.103

 

992

Totale geldmiddelen en kasequivalenten

 

f = d+e

 

1.205

 

1.080

IFRS nettoschuld

 

g = c+f

 

–2.605

 

–3.146

Eeuwigdurende hybride obligaties

 

h

 

–2.500

 

–2.200

Onderliggende nettoschuld

 

i = g+h

 

–5.105

 

–5.346

Onderliggende EBITDA (laatste 12 maanden)

 

j

 

2.230

 

2.230

Aanpassing voor beëindigde bedrijfsactiviteiten(1)

 

k

 

305

 

236

Aangepaste onderliggende EBITDA voor de berekening van de hefboomgraad(1)

 

l = j+k

 

2.536

 

2.466

Onderliggende hefboomgraad(1)

 

m = -i/l

 

2,0

 

2,2

Ontwikkeling onderliggende nettoschuld op jaarbasis
(in miljoenen euro's)

Underlying net debt (bar chart)

De onderliggende netto financiële schuld[2] daalde tot € ‑5,1 miljard van € ‑5,3 miljard aan het begin van het jaar, dankzij de sterke operationele schuldafbouw. De onderliggende hefboomgraad daalde van 2,2x naar 2,0x. De dividendbetalingen aan de aandeelhouders van Solvay van € ‑372 miljoen werden meer dan gedekt door vrije kasstroomlevering. Herwaarderingen bedroegen € ‑90 miljoen, en zijn te wijten aan de waardestijging van de Amerikaanse dollar met 4,7% over het jaar, wat de omrekening van de schulden in Amerikaanse dollar beinvloedt. Fusies en overnames hadden een netto-impact van € ‑28 miljoen.

De onderliggende bruto financiële schuld bedroeg € ‑6,3 miljard, inclusief € ‑2,5 miljard aan eeuwigdurende hybride obligaties. In juni 2018 betaalde Solvay € 382 miljoen terug van een euro-obligatie, die tot einde looptijd was gekomen. In november 2018 plaatste Solvay met succes een eeuwigdurende hybride obligatie van € ‑300 mijloen, te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief de mogelijkheid om de bestaande € ‑700 mijloen hybride obligatie, met een eerste calldatum in mei 2019, te herfinancieren.

[2] Onderliggende netto financiële schuld omvat de eeuwigdurende hybride obligaties, geboekt als eigen vermogen onder IFRS.