In € miljoen

 

 

 

2018

 

2017

   

Gepubli­ceerd

 

Aanpas­singen

 

Bere­kend

 

Gepubli­ceerd

 

Aanpas­singen

 

Bere­kend

(1)

Op niet herwerkte basis.

(2)

De aanpassing sluit beëindigde bedrijfsactiviteiten uit

(3)

Op dit moment geschat op 2% van de vervangingswaarde van de vaste activa

(4)

Op dit moment geschat op 30% van de onderliggende EBIT

(5)

De aanpassing weerspiegelt het kwartaalgemiddelde over het jaar

Onderliggende EBIT

 

a

 

1.546

 

 

 

1.546

 

1.527

 

 

 

1.527

Onderliggende EBITDA

 

b

 

2.230

 

 

 

2.230

 

2.230

 

 

 

2.230

Onderliggende resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen

 

c

 

74

 

 

 

74

 

71

 

 

 

71

Ontvangen dividenden van geassocieerde deelnemingen & joint ventures(1)

 

d

 

25

 

 

25

 

18

 

 

18

Recurrente kapitaalinvesteringen(2)

 

e = -2%*l

 

 

 

 

 

–324

 

 

 

 

 

–326

Recurrente belastingen op het resultaat(3)

 

f = -30%*(a-c)

 

 

 

 

 

–442

 

 

 

 

 

–437

Recurrente kasstroomcijfers

 

g = b-c+d+e+f

 

 

 

 

 

1.416

 

 

 

 

 

1.415

Materiële vaste activa

 

h

 

5.454

 

 

 

 

 

5.433

 

 

 

 

Immateriële activa

 

i

 

2.861

 

 

 

 

 

2.940

 

 

 

 

Goodwill

 

j

 

5.173

 

 

 

 

 

5.042

 

 

 

 

Vervangingswaarde van goodwill & vaste activa(4)

 

k = h+i+j

 

13.488

 

4.831

 

18.319

 

13.415

 

5.093

 

18.508

waarvan vaste activa

 

l

 

 

 

 

 

16.187

 

 

 

 

 

16.314

Investeringen in geassocieerde deelnemingen & joint ventures(5)

 

m

 

441

 

1

 

443

 

466

 

16

 

482

Netto werkkapitaal(5)

 

n

 

1.550

 

179

 

1.728

 

1.414

 

111

 

1.525

Geïnvesteerd kapitaal

 

o = k+m+n

 

 

 

 

 

20.490

 

 

 

 

 

20.515

CFROI

 

p = g/o

 

 

 

 

 

6,9%

 

 

 

 

 

6,9%

Advanced Materials

 

 

 

 

 

 

 

10,0%

 

 

 

 

 

10,3%

Advanced Formulations

 

 

 

 

 

 

 

6,9%

 

 

 

 

 

6,7%

Performance Chemicals

 

 

 

 

 

 

 

8,3%

 

 

 

 

 

8,4%

De CFROI was stabiel op 6,9%, in de waardecreatiezone, boven de WACC van 6,5%.