In € miljoen

 

 

 

2018

 

2017

IFRS kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

a

 

–297

 

–290

Subsidies verrekend in ifrs kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

b

 

25

 

26

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa omvat in kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

c

 

–59

 

–55

Kapitaalinvesteringen in onderzoek & innovatie

 

d

 

–89

 

–64

Research & innovation

 

e = a-b-c+d

 

–352

 

–325

Advanced Materials

 

 

 

–171

 

–157

Advanced Formulations

 

 

 

–97

 

–85

Performance Chemicals

 

 

 

–27

 

–29

Corporate & Business Services

 

 

 

–58

 

–55

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

f

 

10.257

 

10.125

Advanced Materials

 

 

 

4.385

 

4.370

Advanced Formulations

 

 

 

3.057

 

2.966

Performance Chemicals

 

 

 

2.808

 

2.766

Corporate & Business Services

 

 

 

7

 

23

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

g = -e/f

 

3,4%

 

3,2%

Advanced Materials

 

 

 

3,9%

 

3,6%

Advanced Formulations

 

 

 

3,2%

 

2,9%

Performance Chemicals

 

 

 

1,0%

 

1,0%

De inspanningen op het gebied van Onderzoek & Innovatie bedroegen in 2018 € -352 miljoen. Uit de wereldwijde kostenanalyse blijkt duidelijk dat innovatieprojecten vooral gericht zijn op wereldwijde groei (74% van de onderzoek & innovatiekosten).

71 % van de O&I-investeringen van de Groep wordt rechtstreeks beheerd door GBU's.

De O&I-intensiteit, de verhouding tussen O&I-inspanningen en netto-omzet, kwam uit op 3,4%.