De kosten voor grondstoffen voor de Groep bedroegen in 2018 ongeveer € 2,8 miljard (€ 2,5 miljard in 2017). Grondstoffen kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën: ruwe oliederivaten voor 42%, mineraalderivaten voor 23% (bv. glasvezel, natriumsilicaat, calciumsilicaat, fosfor, natriumhydroxide,…), aardgasderivaten circa 7%, biochemische stoffen voor 12% (bv. glycerol, guar, vetalcohol, ethanol,…) en overige voor 16% (composieten,...).

De netto-energiekosten bedroegen in 2018 ongeveer € 0,65 miljard (€ 0,61 miljard in 2017). De energiebronnen waren gespreid over gas voor 55%, cokes, petcoke, steenkool en antraciet voor 30%, elektriciteit voor 10% en stoom, stookolie en overige voor 5%. Meer dan de helft van de kosten werden gemaakt in Europa (58%), gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika (24%), en Azië en de rest van de wereld (18%). De Groep volgt al vele jaren een dynamisch energiebeleid.

Wat de energielevering betreft, implementeert Solvay al vele jaren consequent programma's om het energieverbruik te verminderen. Ook al hebben we industriële activiteiten die veel energie verbruiken, voornamelijk in Europa (fabrieken voor synthetisch natriumcarbonaat, peroxides), we hebben ook een aantal industriële activiteiten met een relatief lage energieinhoud, gemeten als een percentage van de verkoopprijs. Dit geldt met name voor de fluorpolymeren-activiteiten. Om de energievoetafdruk van de Groep te verkleinen, heeft Solvay het SOLWATT energiebesparingsprogramma opgedreven, om de industriële productieprocessen die betrokken zijn bij de energieproductie en -levering te blijven verbeteren.