Ontwikkeling onderliggende EBITDA op jaarbasis
(in miljoenen euro's)

Underlying EBITDA (bar chart)

De onderliggende EBITDA was stabiel, maar groeide organisch met +5,3%, exclusief de omrekening van valuta en perimetereffecten. Volume en mix dreven de sterke volumegroei voor het jaar aan. De groei was sterker in de eerste helft dan in de tweede helft, als gevolg van de vertraging in bepaalde markten, waaronder de elektronica- en olie en gassector. De onderliggende EBITDA-marge bleef met 22% solide.

De volumegroei had een positief effect op de EBITDA van +6,1%.

Nettoprijzen waren gemiddeld stabiel, wat de prijszettingskracht van Solvay weergeeft in een omgeving van hogere grondstof- en energieprijzen en een negatief transactioneel valuta-effect.

De toename van vaste kosten had een effect van ‑2,3%. Dit weerspiegelde de investeringen om de aanhoudende volumegroei beter te ondersteunen. Operationele uitmuntendheid en synergieën compenseerden deels voor inflatie.

Andere elementen omvatten hogere bijdragen van de joint ventures van pvc en peroxide, die ongeveer de helft van het voordeel bedroegen, en een netto positief effect van eenmalige gebeurtenissen in vergelijking met 2017.