In € miljoen

 

 

 

2018

 

2017

kosten van leningen

 

 

 

–131

 

–162

Rente op leningen en deposito’s

 

 

 

13

 

15

Andere winst en verlies op de netto-integriteit

 

 

 

–1

 

–23

Netto schuldenlasten

 

a

 

–118

 

–170

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

b

 

–112

 

–111

Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen (–) op de RusVinyl joint venture

 

c

 

–21

 

–24

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

d

 

–74

 

–89

Netto financieringskosten

 

f = a+b+c+d

 

–326

 

–394

De onderliggende netto-financieringskosten[1] waren 17% lager, dankzij de aanhoudende schuldafbouw en optimalisering van de schuldenstructuur. De disconteringskosten daalden ten opzichte van vorig jaar voor zowel personeelsbeloningen als leefmilieu-gerelateerde voorzieningen.

[1] Onderliggende netto financieringskosten omvatten zowel de coupons op eeuwigdurende hybride obligaties (onder IFRS opgenomen als dividenden en daarom uitgesloten van de winst-en verliesrekening) als de financiële lasten en gemaakte wisselkoersverliezen in de RusVinyl joint venture (onder IFRS deel van de resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures en daarom opgenomen in de IFRS EBITDA).