In € miljoen

 

 

 

2018

 

2017

Verwerving (–) van materiële vaste activa

 

a

 

–691

 

–707

Verwerving (–) van immateriële vaste activa

 

b

 

–142

 

–115

Kapitaalinvesteringen

 

c = a+b

 

–833

 

–822

Kapitaalinvesteringen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

d

 

–122

 

–105

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

e = c-d

 

–711

 

–716

Onderliggende EBITDA

 

f

 

2.230

 

2.230

Kasstroomomzetting

 

g = (f+e)/f

 

68,1%

 

67,9%

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten waren € -711 mln, ruwweg in lijn met afschrijvingen, zoals gepland.