In € miljoen

 

 

 

2018

 

2017

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

 

a

 

1.720

 

1.590

waarvan kasstromen verbonden aan verwerving of vervreemding van dochterondernemingen

 

b

 

 

–36

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

c

 

–784

 

84

waarvan kapitaalinvesteringen vereist door contract van aandelenverkoop

 

d

 

–38

 

–12

Verwerving (–) van dochterondernemingen

 

e

 

–12

 

–44

Verwerving (–) van deelnemingen – Overige

 

f

 

–4

 

–11

Leningen aan geassocieerde & niet-geconsolideerde deelnemingen

 

g

 

–3

 

–7

Vervreemding (+) van dochterondernemingen en deelnemingen

 

h

 

26

 

891

Erkenning van verrekende vorderingen

 

j

 

–21

 

21

Vrije kasstroom

 

k = a-b+c-d-e-f-g-h-i-j

 

989

 

871

Vrije kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

l

 

160

 

89

Vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

m = k-l

 

830

 

782

Betaalde netto-interesten

 

n

 

–114

 

–255

Betaalde coupons op eeuwigdurende hybride obligaties

 

o

 

–111

 

–111

Dividendenden uitgekeerd aan minderheidsbelangen

 

p

 

–39

 

–39

Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders

 

q = k+n+o+p

 

725

 

466

Vrij kasstroom aan Solvay aandeelhouders uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

r

 

160

 

89

Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

s = q-r

 

566

 

377

De vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten steeg tot € 830 miljoen van € 782 mijloen in 2017. De stijging is grotendeels toe te schrijven aan fasering van het werkkapitaal, met een werkkapitaalbehoefte die € 58 mijloen lager was dan in 2017. De nettoverhouding van het werkkapitaal tot de omzet steeg licht tot 13,7% van 13,0% eind 2017. De totale vrije kasstroom bedroeg € 989 mln en omvatte een sterke bijdrage van beëindigde bedrijfsactiviteiten.

De vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders bedroeg € 725 mijloen, waarvan € 566 mijloen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. De stijging van +56% volgt op lagere financieringsbetalingen dankzij de voortdurende schuldenafbouw.