1. TOELICHTING B24 Winst per aandeel
  2. TOELICHTING B25 Dividend

Toelichtingen bij de cijfers per aandeel

 

 

 

 

2014

 

2015(1)

 

2016

 

2017

 

2018

(1)

De cijfers van het boekjaar 2015 worden niet voorgesteld op pro forma basis, i.e. sluiten Cytec uit.

(2)

De teller kan onder dezelfde naam gevonden worden in de tabel van historische financiële kerncijfers in deel 1 van de Business review.

(3)

Aanbevolen dividend voor 2018, in afwachting van algemene aandeelhoudersvergadering op 14 mei 2019.

(4)

Belgische roerende voorheffing van toepassing in het jaar van de dividenduitkering, i.e. het volgende jaar: 25% in 2013-2015, 27% in 2016, 30% vanaf 2017.

(5)

De beurskoersgegevens van 2015 gebruiken de beurskoers aangepast met een factor 93,98% voor de periode tot en met 3 december 2015. De aanpassing weerspiegelt de verdeling van de voorkeurrechten verbonden aan de kapitaalverhoging die in december 2015 werd voltooid.

(6)

De effectenmarktcijfers zijn gebaseerd op alle transacties die door Euronext werden geregistreerd.

Aantal aandelen (in 1000 aandelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgegeven aandelen op het einde van het jaar

 

a

 

84.701

 

105.876

 

105.876

 

105.876

 

105.876

Eigen aandelen op het einde van het jaar

 

b

 

1.719

 

2.106

 

2.652

 

2.358

 

2.723

Aandelen aangehouden door Solvac op het einde van het jaar

 

c

 

25.578

 

32.116

 

32.511

 

32.511

 

32.511

Uitstaande aandelen op het einde van het jaar

 

d = a-b

 

82.982

 

103.770

 

103.225

 

103.519

 

103.154

Gemiddelde uitstaande aandelen (basisberekening)

 

e

 

83.228

 

83.738

 

103.294

 

103.352

 

103.277

Gemiddelde uitstaande aandelen (verwaterde berekening)

 

f

 

83.890

 

84.303

 

103.609

 

104.084

 

103.735

Cijfers per aandeel (in €)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen toegerekend aan Solvay aandeel

 

g = .../d(2)

 

64,71

 

69,72

 

72,83

 

71,98

 

77,76

Onderliggende winst van de periode (basis)

 

h = .../e(2)

 

 

 

8,12

 

8,19

 

9,08

 

10,57

IFRS winst van de periode (basis)

 

i = .../e(2)

 

0,96

 

4,85

 

6,01

 

10,27

 

8,31

IFRS winst van de periode (verwaterd)

 

j = .../f(2)

 

0,96

 

4,81

 

5,99

 

10,19

 

8,27

Brutodividend(3)

 

k

 

3,40

 

3,30

 

3,45

 

3,60

 

3,75

Nettodividend(3)

 

l = k*(1-…%)(4)

 

2,55

 

2,41

 

2,42

 

2,52

 

2,62

Cijfers van de aandelenkoers (in €)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogste(5)

 

m

 

129,15

 

141,10

 

112,30

 

132,00

 

120,65

Laagste(5)

 

n

 

100,15

 

88,01

 

70,52

 

106,30

 

85,44

Gemiddelde(5)

 

o = v/u

 

114,35

 

105,74

 

89,32

 

118,69

 

110,07

Op het einde van het jaar

 

p

 

112,40

 

98,43

 

111,35

 

115,90

 

87,32

Onderliggende koers/winst verhouding

 

q = p/h

 

 

 

 

 

13,59

 

12,76

 

8,26

IFRS koers/winst verhouding

 

r = p/i

 

116,59

 

20,31

 

18,52

 

11,29

 

10,51

Bruto dividendrendement

 

s = k/p

 

0,03

 

0,03

 

0,03

 

0,03

 

0,04

Netto dividendrendement

 

t = l/p

 

0,02

 

0,02

 

0,02

 

0,02

 

0,03

Effectenmarktcijfers(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks volume (in 1000 aandelen)

 

u

 

48.600

 

82.718

 

86.280

 

62.642

 

70.715

Jaarlijks volume (in € mln)

 

v

 

5.557

 

9.218

 

7.707

 

7.435

 

7.784

Marktkapitalisatie, einde jaar (in € mln)

 

w = p*d

 

9.327,2

 

10.214,1

 

11.494,1

 

11.997,8

 

9.007,4

Omloopsnelheid

 

x = u/a

 

57,4%

 

78,1%

 

81,5%

 

59,2%

 

66,8%

Omloopsnelheid aangepast voor free-float

 

y = u/(a-b-c)

 

84,7%

 

115%

 

122%

 

88,2%

 

100%