De Raad van Bestuur heeft besloten om tijdens de gewone algemene vergadering van 14 mei 2019 een brutodividend aan te bevelen van €3,75 per aandeel.

Het dividend over het boekjaar 2018 laat een stijging zien van 4,2% vergeleken met het boekjaar 2017. Dit is in lijn met het dividendbeleid van de Groep om indien mogelijk een stabiel tot stijgend dividend te handhaven en deze, voor zover mogelijk, nooit naar beneden bij te stellen.

Gelet op het interim-dividend van € 1,44 bruto per aandeel, 30% roerende voorheffing dat op 17 januari 2019 werd uitgekeerd, zal het resterende dividend over 2018, dat gelijk is aan €2,31 bruto per aandeel, op 23 mei 2019 worden uitgekeerd op voorwaarde dat de algemene aandeelhoudersvergadering dit goedkeurt.