In € miljoen

 

2018

 

2017

 

% joj

Netto-omzet

 

4.385

 

4.370

 

+0,4%

Specialty Polymers

 

2.009

 

2.025

 

–0,8%

Composite Materials

 

1.082

 

1.038

 

+4,3%

Special Chem

 

852

 

865

 

–1,5%

Silica

 

442

 

443

 

–0,1%

EBITDA

 

1.197

 

1.202

 

–0,4%

EBITDA-marge

 

27,3%

 

27,5%

 

–0,2pp

EBIT

 

895

 

896

 

–0,1%

EBIT-marge

 

20,4%

 

20,5%

 

–0,1%

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

–355

 

–366

 

+3,1%

Kasstroomomzetting

 

70,4%

 

69,5%

 

+0,8pp

CFROI

 

10,0%

 

10,3%

 

–0,2pp

Onderzoek & innovatie

 

–171

 

–157

 

+0,1%

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

3,9%

 

3,6%

 

+0,3pp

Ontwikkeling netto-omzet op jaarbasis
(in miljoenen euro's)

Advanced Materials – Net sales evolution (bar chart)

De netto-omzet voor het jaar was +0,4% hoger als gevolg van hogere volumes en mix. De organische omzet steeg +3,7%, exclusief omrekening van valuta en perimetereffecten, aangedreven door groei van Composite Materials, Specialty Polymers en Silica.

Specialty Polymers leverde solide volumegroei in de eerste helft van het jaar. Vraag vanuit de gezondheidszorg en vanuit de automobielsector, waar Solvays omzet de globale groei van de autoproductie aanzienlijk voorbijstreefde, was gedurende het jaar solide, maar tekenen van verzwakking werden zichtbaar aan het jaareinde. De trend naar brandstofefficiëntie en elektrificatie ondersteunde een superieure groei op alle voertuigplatforms. De verkoop in het tweede halfjaar was echter vlak, omdat de verwachte lagere vraag naar smart devices de groei in andere eindmarkten neutraliseerde.

De volumes van Composite Materials groeiden met een hoog eencijferig percentage gedurende het volledige jaar. De vraag naar nieuwe vliegtuigen met één gangpad, die gebruik maken van de LEAP-motortechnologie, evenals naar het 787-programma, zorgde voor groei in commerciële vliegtuigen. In het militaire segment leverde de opvoering van het programma van de F-35 Joint Strike Fighter ook een belangrijke bijdrage aan de volumegroei.

De volumes in Special Chem bleven vrijwel gelijk, doordat de robuuste vraag van elektronica werd gecompenseerd door de sneller dan voorziene uitfasering van gefluoreerde isolatiematerialen. Bovendien bleef het negatieve effect van de verschuiving van diesel naar benzine in autokatalysatoren doorwerken.

De omzet van Silica in de markt van brandstofzuinige autobanden groeide op jaarbasis en de prijzen waren ondersteunend, waardoor de hogere energiekosten werden gecompenseerd.

De onderliggende EBITDA daalde ‑0,4%, maar vertoonde een organische groei van +3.1% wanneer de perimetereffecten en de gevolgen van omrekening van valuta buiten beschouwing worden gelaten. Volumegroei en hogere prijzen compenseerden de transactionele valuta-effecten en de stijging van de grondstofkosten, die voornamelijk het gevolg was van prijstoename van fluorspar in Special Chem. De vaste kosten stegen in Composite Materials door een versterking van de productiemogelijkheden om de aanhoudende volumegroei te ondersteunen. De onderliggende EBITDA-marge bleef gedurende het jaar sterk, op 27%.