In € miljoen

 

2018

 

2017

 

% joj

Netto-omzet

 

3.057

 

2.966

 

+3,1%

Novecare

 

2.000

 

1.937

 

+3,2%

Technology Solutions

 

643

 

662

 

–2,9%

Aroma Performance

 

414

 

366

 

+13%

EBITDA

 

521

 

524

 

–0,4%

EBITDA-marge

 

17,1%

 

17,7%

 

–0,6pp

EBIT

 

381

 

374

 

+2,1%

EBIT-marge

 

12,5%

 

12,6%

 

–0,1%

Kapitaalinvesteringen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

–148

 

–130

 

–14%

Kasstroomomzetting

 

71,6%

 

75,2%

 

–3,6pp

CFROI

 

6,9%

 

6,7%

 

+0,1pp

Onderzoek & innovatie

 

–97

 

–85

 

–14%

Onderzoek- & innovatie-intensiteit

 

3,2%

 

2,9%

 

+0,3pp

Ontwikkeling netto-omzet op jaarbasis
(in miljoenen euro's)

Advanced Formulations – Net sales evolution (bar chart)

De netto-omzet steeg +3,1% op jaarbasis dankzij sterke volumes en hogere prijzen. De omzet groeide organisch met +9,0% in 2018, exclusief de impact van omrekening van valuta en een kleinere perimeter.

In Novecare stegen zowel de volumes als de prijzen in verschillende eindmarkten. De sterke groei van de schalie-olie en gas-stimulatiemarkt in Noord-Amerika in het eerste halfjaar verminderde aanzienlijk in het vierde kwartaal, toen de stimulatie-activiteit in de Noord-Amerikaanse schalieolie- en gasmarkt snel daalde en zowel de volumes als de marge sonder druk zette. Andere eindmarkten, waaronder coatings, agro en huishoudelijke en persoonlijke verzorging, vertoonden het hele jaar een krachtige groei.

Technology Solutions leverde solide volumegroei in het jaar, met het winnen van nieuwe mijncontracten en een sterke vraag naar fosforpecialiteiten en polymeeradditieven die de volumegroei stimuleerden.

In Aroma Performance stegen de volumes en prijzen aanzienlijk gedurende het jaar, zowel in polymerisatieremmers als in vanilline-ingrediënten, die profiteerden van de introductie van nieuwe natuurlijke vanillineproducten.

De onderliggende EBITDA daalde ‑0,4%, maar groeide +8.1% op organische basis, exclusief perimetereffecten en omrekening van valuta, als gevolg van de volumegroei en algehele prijsstijgingen in alle business units. Deze stijgingen compenseerden ruimschoots de hogere grondstofkosten en licht hogere vaste kosten. Ter herinnering, 2017 profiteerde van een eenmalige schadevergoeding van € 17 mijloen voor het verlies van enkele activa in China. Hierdoor kromp de onderliggende EBITDA-marge licht met ‑0,6 procentpunt tot 17% voor het jaar.