In lijn met de trends in het vierde kwartaal verwacht Solvay dat positieve marktomstandigheden zullen aanhouden in de meeste belangrijke markten, hoewel de groei waarschijnlijk zal worden gematigd door de omstandigheden in de automobiel-, elektronica- en olie & gassectoren. In deze context blijven we ons richten op het verder ontwikkelen van onze groeiplatformen.

Underlying EBITDA

Solvay verwacht op dit moment dat de EBITDA in 2019 bescheiden zal groeien en voornamelijk later in het jaar, tegenover € 2,330 miljoen pro forma in 2018[1] .

  • Behalve beëindigde bedrijfsactiviteiten, zullen perimetereffecten naar verwachting klein zijn in 2019;
  • Eenmalige winsten in 2018 bestonden voornamelijk uit € 23 miljoen synergieën op de vergoedingen na pensionering bij Cytec, geboekt in het tweede kwartaal van 2018 (voornamelijk in Advanced Materials);
  • De organische groei in het eerste kwartaal zal naar verwachting grotendeels vlak zijn, in vergelijking met de sterke prestatie in 2018 van € 558 miljoen pro forma[1].

Free cash flow

Ondertussen zal Solvay zich blijven concentreren op kostdiscipline en het afbouwen van de balansverplichtingen dankzij aangehouden solide operationele vrije kasstroom.

  • Discipline op kapitaalinvesteringen gehandhaafd, in lijn met afschrijvingen;
  • De uitbetaling van voorzieningen wordt tijdelijk hoger verwacht dan de run rate van € 400 miljoen, met hogere uitkeringen voor herstructureringen naarmate het vereenvoudigingsplan zich ontvouwt. Uitbetaling voor voorzieningen omvatten de doorlopende schuldafbouw van pensioenverplichtingen;
  • Contante belastingen worden hoger verwacht, gekoppeld aan fasering;
  • Contante financiële uitgaven worden grotendeels vlak verwacht;
  • De behoeften aan werkkapitaal zullen afhangen van de marktvraag eind 2019, vergeleken met een zachtere marktomstandigheden aan het einde van 2018.

Gevoeligheid aan valuaschommelingen

Solvay is voornamelijk blootgesteld aan de Amerikaanse dollar, met de belangrijkste gevoeligheden per wijziging van $/€ 0,10:

  • EBITDA-gevoeligheid van ongeveer € ‑120 miljoen op basis van het gemiddelde tarief in 2018 van $/€ 1,18, met ongeveer 2/3 op omrekening en 1/3 transactioneel (exclusief afdekking);
  • Nettoschuldgevoeligheid van ongeveer € 120 miljoen op basis van de koers aan het einde van 2018 van $/€ 1,15.

[1] De EBITDA-cijfers van 2018 die als vergelijkingsbasis worden gebruikt, zijn de pro forma cijfers, na de implementatie van IFRS 16. Groei wordt uitgedrukt als organische groei, d.w.z. exclusief de effecten van perimeterwijzigingen en omrekening van valuta. De volledige pro forma kerncijfers an winst- en verliescijfers zijn te vinden op pagina 34 van het financiële rapport.