2.1. Kapitaal

Het kapitaal van Solvay bedraagt € 1.588.146.240 en bestaat uit 105.876.416 uitgegeven aandelen. Er hebben zich in 2018 geen wijzigingen voorgedaan in het kapitaal van de vennootschap.

2.2. Aandelen van Solvay

Solvay (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext Brussel, de belangrijkste beursnotering van de vennootschap. Solvay staat eveneens genoteerd aan Euronext Parijs. Aandelen van Solvay worden sinds 1 oktober 2016 ook over-the-counter verhandeld als gesponsorde Level 1 American Depositary Receipt (ADR).

Het aandeel Solvay is opgenomen in de BEL20, de belangrijkste Belgische index. Op 14 september 2018 is Solvay opgenomen in de Next20-index, na vertrek uit de CAC40-index. De Groep wordt nog steeds beschouwd als het grootste multi-gespecialiseerde chemieconcern op de beurs van Parijs. De aandelen van Solvay zijn opgenomen in andere belangrijke indexen zoals de BEL Chemicals, STOXX family (DJ STOXX en DJ Euro STOXX), de MSCI-index, Euronext 100, de Dow Jones Sustainability TM World Index, en de FTSE4Good Index.

In 2018 bedroeg de gemiddelde aandelenkoers €110,07 met een bereik over 52 weken van €85,44 - €120.65 per aandeel. Volgens Euronext bedroeg het gemiddelde handelsvolume in 2018 277.313 aandelen per dag tegenover 245.621 aandelen in 2017.

Koersontwikkeling en handelsvolume Solvay van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

Solvay share prices and trading volumes from January 1, 2018 to December 31, 2018 (strip chart)

2.3. Aandeelhouders

2.3.1. Aandeelhoudersstructuur

Onderstaande grafiek vertoont de aandeelhoudersstructuur van Solvay op 31 december 2018, gebaseerd op de informatie ontvangen van de aandeelhouders. Deze transparantieverklaringen zijn verplicht naar Belgische recht of volgens de statuten van Solvay wanneer het aandelenbelang een drempel van 3%, 7,5% of een veelvoud van 5% overschrijdt.

Aandeelhoudersstructuur

Shareholder Structure (pie chart)

Solvay heeft in 2018 de volgende verklaringen ontvangen:

  • Solvac nv verklaarde op 31 december  2018 dat het 30,71% het aandelenkapitaal van Solvay bezat;
  • Solvay Stock Option Management bvba verklaarde op 31 december 2018 via Solvac nv aan Solvay dat het een aandelenbelang had van 2,72%;
  • Blackrock Inc., een institutionele investeerder, liet op 2 oktober 2018 weten dat het een belang had van 3,40%.

De resterende ongeveer 63% aan aandelen zijn derhalve in het bezit van institutionele en particuliere aandeelhouders, waarbij het individuele aandelenbezit niet meer is dan 3%.

Tijdens de Gewone algemene aandeelhoudersvergadering van dinsdag 8 mei 2018 vertegenwoordigden de aandeelhouders met hun stemmen 63,94% van het kapitaal van Solvay nv.

Solvac

De grootste aandeelhouder van Solvay is Solvac nv, die meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal van Solvay in handen heeft. Solvac nv is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983. Het vermogen bestaat uitsluitend uit aandelen Solvay, en draagt daarmee bij aan de verankering van Solvay.

De CEO van Solvac, Bernard de Laguiche, is onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurder in de Raad van Bestuur van Solvay.

De aandelen van Solvac worden verhandeld aan Euronext Brussel. De vennootschap telt ongeveer 14.000 aandeelhouders, waarvan er meer dan 2300 een familierelatie hebben met de oprichters van Solvay en Solvac. Gezamenlijk hebben zij ongeveer 77% van de aandelen Solvac in hun bezit.

Solvay Stock Option Management

Solvay Stock Option Management bvba is een indirecte dochteronderneming van Solvay, die een belang van meer dan 2.72% in het kapitaal van Solvay heeft door middel van aandelen en aankoopopties. Deze vormen een onderdeel van de risicoafdekkingsstrategie van de Groep in verband met door Solvay aan het hogere kader van de Groep uitgegeven aandelenopties.

2.4. Relaties met investeerders en analisten

Solvay bevordert een open dialoog met de beleggingswereld door langdurige relaties op te bouwen. Ingevolge de richtlijnen uitgegeven door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voldoet Solvay aan de informatieverplichtingen gebaseerd op Belgische wetgeving en vastgelegd in de MAR (Richtlijn inzake marktmisbruik).

Solvay verstrekt op een transparante, tijdige en betekenisvolle manier accurate informatie, om het inzicht van de beleggingswereld in het bedrijf en haar strategie te helpen bevorderen en een eerlijke waardering door de markt te verkrijgen. Er is uitgebreide informatie beschikbaar over de bedrijfsactiviteiten, de strategie en de financiële prestaties van Solvay in de vele verplichte en overige publicaties zoals het geïntegreerde jaarverslag, financiële verslagen en persberichten, evenals op de website van de onderneming (www.solvay.com). Deze website is in 2018 volledig vernieuwd.

Gedurende het hele jaar staat het investor relations-team via e-mail of telefoon voortdurend in contact met de beleggingswereld. Leden van het uitvoerend comité en het 'investor relations'-team onderhouden gedurende het jaar rechtstreeks contact met verschillende leden van de beleggingswereld via roadshows en beleggersconferenties.

Tijdens onze laatste Investor Update in september hebben de leden van het uitvoerend comité nader uitleg gegeven over de geactualiseerde portfolio van Solvay, en over de belangrijkste markten en groeifactoren die de Groep in staat stellen uitstekende en duurzame waardegroei te realiseren.

2.4.1. Contact met de oprichtende families van Solvac en Solvay

Solvay heeft periodiek bijeenkomsten met zijn belangrijkste aandeelhouder Solvac. Er worden presentaties gegeven aan het bestuur van Solvay en er wordt deelgenomen aan evenementen georganiseerd door de aandeelhouders binnen de oprichtende familie. Al deze contacten zijn gebaseerd op openbare informatie en nieuwe presentaties worden gedeeld op de website van Solvay.

In 2018 hebben vertegenwoordigers van Solvay presentaties gegeven tijdens drie bestuursvergaderingen van Solvac en deelgenomen aan vijf door de oprichtende familie georganiseerde evenementen.

2.4.2. Contact met institutionele investeerders

Solvay onderhoudt op verschillende manieren contact met institutionele investeerders. Er worden roadshows georganiseerd met leden van het uitvoerend comité en vertegenwoordigers van het 'investor relations'-team, en zij bezoeken beleggersconferenties over de hele wereld. De daaruit voortvloeiende een-op-een ontmoetingen bevorderen de dialoog met de beleggingswereld over de strategie en bedrijfsprestaties van Solvay.

In 2018 heeft Solvay deelgenomen aan 59 evenementen (waarvan 26 interacties met leden van het uitvoerend comité), inclusief roadshows en conferenties in 18 landen binnen Europa, Amerika en Azië alsmede tegenbezoeken aan kantoren van Solvay. Dit leidde tot 80 individuele ontmoetingen. Er vond ook een bedrijfsbezoek plaats aan het onderzoekscentrum van Solvay in Shanghai.

2.4.3. Contact met "sell-side" analisten

Solvay wordt gevolgd door 20 "sell-side" analisten die actief onderzoek doen naar het aandeel. De actuele lijst met deze analisten is te vinden op de website van Solvay. Analisten zijn van essentieel belang voor de verspreiding van informatie over Solvay naar de beleggingswereld.

Naast individuele ontmoetingen en contacten via e-mails en telefoon organiseert Solvay elk kwartaal, na de publicatie van de resultaten van de Groep, telefoonconferenties tussen leden van het uitvoerend comité en analisten. Hoewel de telefoonconferenties vooral gericht zijn op analisten, zijn deze live toegankelijk voor alle investeerders. Na afloop kunnen deze conferenties opnieuw worden beluisterd op de website van Solvay en wordt er een transcript ter beschikking gesteld. Twee keer per jaar, na de publicatie van de jaar- en halfjaarresultaten, vinden persoonlijke ontmoetingen plaats in Londen en Brussel.

2.4.4. Contact met individuele investeerders

Elke aandeelhouder heeft toegang tot duidelijke, uitgebreide en transparante informatie. Deze wordt aangepast aan zijn of haar individuele behoefte door de Beleggersclub van Solvay of via direct contact met het 'investor relations'-team. Verder beantwoordt de Registered Share Management Service van Solvay (shareholders@solvay.com) alle vragen en verzoeken om informatie. In 2018 nam Solvay deel aan twee beleggersevenementen in België (in Brussel en in Antwerpen).

Solvay onderhoudt ook contact met private banken en met de analisten van die banken, en neemt zo nu en dan deel aan door hen georganiseerde evenementen.