Het handvest beschrijft de taken en missie, het functioneren, de omvang, samenstelling en beoordeling van de Raad van Bestuur. Het interne reglement van de Raad van Bestuur is als bijlage aan dit Handvest toegevoegd.