De Raad van Bestuur heeft de volgende permanente comités in het leven geroepen: het auditcomité, het comité van financiën, het remuneratiecomité en het benoemingscomité.

Voor alle leden van de verschillende comités gold dat hun termijn op 8 mei 2018 afliep.

In 2018 heeft de Raad de samenstelling beoordeeld en de termijn van de verschillende comités vernieuwd voor een periode van twee jaar, te beginnen op 8 mei 2018 en eindigend op de datum van de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering in 2020.

Op 31 december 2018 was de samenstelling van de vier comités als volgt:

 

 

Onafhankelijk bestuurder

 

Auditcomité

 

Comité van financiën

 

Remuneratie­comité

 

Benoemings­comité

(1)

Vanaf februari 2019

(2)

sinds mei 2018

(3)

Denis Solvay tot 22 maart 2018 en op dezelfde datum vervangen door Jean-Marie Solvay

(4)

Lid van het Comité van financiën sinds mei 2018 en Lid van het remuneratie- en benoemingscomité sinds 22 maart 2018

(5)

Sinds mei 2018

(6)

tot Mei, 2018

(7)

zal worden vervangen als voorzitter door A. Moraleda tijdens de algemene vergadering van mei 2019

De heer Nicolas Boël

 

 

 

 

 

Voorzitter

 

Voorzitter

 

Lid

De heer Jean-Pierre Clamadieu

 

 

 

 

 

Lid

 

 

 

 

De heer Bernard de Laguiche

 

 

 

Lid

 

Lid

 

 

 

 

De heer Denis Solvay

 

 

 

 

 

 

 

Lid(3)

 

Lid(3)

De heer Jean-Marie Solvay

 

 

 

 

 

 

 

Lid(3)

 

Lid(3)

Prof. dr. Bernhard Scheuble

 

x

 

Chairman(6)

 

 

 

 

 

 

De heer Charles Casimir-Lambert

 

x

 

Lid

 

 

 

 

 

 

De heer Hervé Coppens d’Eeckenbrugge

 

x

 

Lid

 

Lid

 

 

 

 

De heer Yves-Thibault de Silguy

 

x

 

 

 

Lid

 

Lid

 

Voorzitter(7)

Mevrouw Evelyn du Monceau

 

x

 

 

 

 

 

Lid

 

Lid

Mevrouw Françoise de Viron

 

x

 

 

 

 

 

Lid

 

Lid

Mevrouw Amparo Moraleda Martinez

 

x

 

 

 

 

 

Lid

 

Lid(7)

Mevrouw Rosemary Thorne

 

x

 

Voorzitter(2)

 

 

 

 

 

 

De heer Gilles Michel

 

x

 

 

 

Lid(4)

 

Lid(4)

 

Lid(4)

Mevrouw Marjan Oudeman

 

x

 

Lid

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Agnès Lemarchand

 

x

 

Lid(5)

 

 

 

 

 

 

De heer Matti Lievonen

 

x

 

 

 

Lid(1)

 

 

 

 

De samenstelling, taken, verantwoordelijkheden en procedures van deze vier comités zijn beschreven in de interne richtlijnen als bijlage van het Handvest.