Samenstelling:

  • Het merendeel van de leden zijn niet-uitvoerende onafhankelijk bestuurders;
  • De voorzitter van het uitvoerend comité wordt op de vergaderingen uitgenodigd, behalve voor onderwerpen die hem persoonlijk betreffen;
  • De secretaris van het comité is Michel Defourny, Group Corporate Secretary.

Vergaderingen

  • In 2018 vonden negen vergaderingen plaats;
  • De deelname aan de vergaderingen was 94.7%.

Activiteiten:

Het benoemingscomité geeft advies over benoemingen binnen de Raad van Bestuur (voorzitter, nieuwe leden, herbenoemingen en comités), binnen het uitvoerend comité (voorzitter en leden) en binnen het algemeen management.

In 2018 heeft het benoemingscomité zich vooral gericht op de opvolging van de CEO met behulp van een gespecialiseerd extern internationaal adviesbureau. Het bestuur besloot daartoe een ad-hoc subcommissie in te stellen genaamd ‘Search Committee’, bestaande uit 3 leden en belast met de dagelijkse gang van zaken (14 vergaderingen, deelname 100%). Daarnaast heeft het benoemingscomité de huidige samenstelling van het Bestuur opnieuw beoordeeld, rekening houdend met de benoemingstermijnen en de capaciteiten die nodig zijn binnen het Bestuur om uitvoering te geven aan de langetermijnstrategie van Solvay. Het benoemingscomité kwam tot de conclusie dat de samenstelling van het Bestuur door de toevoeging van nieuwe Bestuursleden met voor Solvay relevante vaardigheden aan de eisen voldoet.

De opvolgingsprocedure betrof met name:

  • Het bepalen van het profiel van de CEO op basis van de strategie van de Groep en toekomstige uitdagingen;
  • Identificatie van interne en externe kandidaten;
  • Externe beoordeling van alle kandidaten;
  • Veelvuldige interactie met de Raad van Bestuur; en
  • Besluitvorming door de Raad van Bestuur en de bekendmaking van de nieuwe CEO op 9 oktober.