Samenstelling:

  • Zes leden;
  • De heer Karim Hajjar (lid van het uitvoerend comité en CFO) wordt uitgenodigd om de vergaderingen van het comité van financiën bij te wonen;
  • De secretaris van het comité is Michel Defourny, Group Corporate Secretary.

Vergaderingen

  • Dit comité is in 2018 viermaal bijeengekomen;
  • De deelname aan de vergaderingen was 100%.

Activiteiten:

  • Adviseert over financiële onderwerpen zoals de hoogte van het interim- en slotdividend, de schuldgraad en de valuta's van deze schulden en bewaakt de kredietwaardigheid van de balans van de Groep, het afdekken van wisselrisico’s, het afdekkingsbeleid voor langetermijnvergoedingen, de inhoud van de financiële communicatie en de financiering van belangrijke investeringen;
  • De laatste hand leggen aan de persberichten over de resultaten;
  • Desgewenst adviseren over het beleid van het Bestuur inzake bovenstaande onderwerpen;
  • Doet alle aanbevelingen aan de Raad van Bestuur.