Samenstelling:

 • Het merendeel van de leden zijn niet-uitvoerende onafhankelijk bestuurders;
 • Het remuneratiecomité beschikt over de nodige knowhow voor de uitvoering van haar opdracht;
 • De voorzitter van het uitvoerend comité wordt op elke vergadering uitgenodigd, behalve voor onderwerpen die hem persoonlijk betreffen;
 • De secretaris van het comité is Michel Defourny, Group Corporate Secretary.

Vergaderingen

 • De vergaderingen worden voorbereid door de Algemene Directeur Personeelszaken van de Groep, die de vergaderingen ook bijwoont;
 • In 2018 vonden vier vergaderingen plaats;
 • De deelname aan de vergaderingen was 100%.

Activiteiten:

Het remuneratiecomité vervult de taken die zijn opgelegd in art.526 quater, paragraaf 5 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij adviseert de Raad van Bestuur inzake:

 • remuneratiebeleid en -principes van de vennootschap;
 • remuneratieniveau voor leden van de Raad van Bestuur en het uitvoerend comité;
 • de remuneratie, korte- en langetermijnvergoedingen en prestatiebeoordeling van de voorzitter van het uitvoerend comité;
 • Vaststelling van het beloningspakket van de nieuwe CEO, inclusief korte- en langetermijnvergoedingen;
 • de toekenning van de langetermijnvergoeding (performance share units en aandelenopties) aan het hogere kader van de onderneming.

Het comité bereidt de jaarlijkse rapportering voor over de remuneraties voor de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur en wordt jaarlijks geïnformeerd over de remuneratie van het algemeen management.