In 2016 heeft de Raad van Bestuur door een onafhankelijk extern bureau een evaluatie laten uitvoeren. Het bureau heeft op basis daarvan geadviseerd hoe de best practices het best kunnen worden toegepast. Dergelijke evaluaties vinden elke twee tot drie jaar plaats en richten zich vooral op de samenstelling van de Raad van Bestuur, het functioneren, de informatieverschaffing aan en de interactie tussen het Bestuur en het uitvoerend management evenals de samenstelling en het functioneren van de ingestelde comités. De leden van de Raad van Bestuur werden uitgenodigd om aan de hand van een vragenlijst hun mening te geven tijdens een gesprek met een externe consultant (Spencer Stuart).

Gezien de nadruk die er in 2018 lag op de opvolgingsplanning en de benoeming van de CEO, achtte de benoemingscommissie het van belang om begin 2019 het prestatiebeoordelingsproces voor het Bestuur op te starten. De belangrijkste verbeterpunten en de vooruitgang die daarmee is geboekt zullen in het volgende jaarverslag worden gepresenteerd.

Zoals aangekondigd heeft de Raad van Bestuur eind 2018 het volgende evaluatieproces opgestart.