In 2018 heeft een aantal belangrijke leidinggevenden presentaties gegeven aan de Raad van Bestuur over strategische, commerciële en functionele onderwerpen. Op deze manier blijft de Raad op de hoogte van onderwerpen die relevant en belangrijk zijn voor de Groep, ook al is er geen onmiddellijke besluitvorming vereist.

De Raad van Bestuur heeft de fabrieken en onderzoekscentra bezocht van Tavaux en Research & Innovation Center Lyon (Frankrijk). Deze reis gaf de bestuursleden de gelegenheid om lokale operationele teams te ontmoeten en inzicht te krijgen in de bedrijfs- en industriële omstandigheden van deze locaties.

Elk jaar wordt een specifieke vergadering gewijd aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid wereldwijd (waaronder de risico's en kansen van klimaatverandering) die van invloed zijn op de Groep, haar activiteiten en haar prestaties - inclusief de voortgang die wordt geboekt met de vijf prioriteiten van Solvay, de duurzaamheidsratings, de Solvay Way en het geïntegreerde jaarverslag. Dit jaar werd vooral ingegaan op de veranderende context van duurzaamheid (IPCC-rapport 2018 en de Science Based Target Initiatives). De Raad van Bestuur kon zich vooral vinden in de nieuwe doelstelling voor absolute vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (1 Mt in 2025 vergeleken met 2017, bij constante perimeter).

De Raad is op de hoogte gehouden van de herziene prioriteiten voor 2019, inclusief de ontwikkeling van een Klimaatplan voor de Groep, de start van projecten op het gebied van circulaire economie en de ontwikkeling van Solvay Way 3.0.