Taken, verantwoordelijkheden, samenstelling, procedures en de evaluatie van het uitvoerend comité staan in detail omschreven in het Handvest. Daarnaast is het interne reglement van het uitvoerend comité als bijlage aan het Handvest toegevoegd.

Per 31 december 2018 bestond het uitvoerend comité uit de volgende zeven leden.

Jaar van eerste benoeming

Deelname aan vergaderingen in 2018

Klik om te ontdekken

Jean-Pierre Clamadieu (photo) Jean-Pierre Clamadieu
Fransman
Benoemd in 2011 Deelname aan vergaderingen in 2018 (13/13)
Jean-Pierre Clamadieu (photo)

Jean-Pierre Clamadieu

Geboren in: 1958

Einde lopende termijn: 2019

Diploma's en voornaamste activiteiten bij Solvay: Ingenieursdiploma van de École des Mines (Parijs). Voorzitter van het uitvoerend comité en CEO

Vincent De Cuyper (photo) Vincent De Cuyper
Belg
Benoemd in 2006 Deelname aan vergaderingen in 2018 (13/13)
Vincent De Cuyper (photo)

Vincent De Cuyper

Geboren in: 1961

Einde lopende termijn: 2020

Diploma's en voornaamste activiteiten bij Solvay: Diploma Chemische Technologie (Katholieke Universiteit Leuven), Mastersopleiding Industrieel Management (Katholieke Universiteit Leuven), AMP Harvard. Lid uitvoerend comité.

Karim Hajjar (photo) Karim Hajjar
Engelsman
Benoemd in 2013 Deelname aan vergaderingen in 2018 (13/13)
Karim Hajjar (photo)

Karim Hajjar

Geboren in: 1963

Einde lopende termijn: 2019

Diploma's en voornaamste activiteiten bij Solvay: BSC (Hons) Economie (The City University, Londen). Registeraccountant (ICAEW). Lid uitvoerend comité en CFO.

Roger Kearns (photo) Roger Kearns
Amerikaans
Benoemd in 2008 Deelname aan vergaderingen in 2018 (05/05)
Roger Kearns (photo)

Roger Kearns

Geboren in: 1963

Einde lopende termijn: 2018

Verliet de Groep in maart 2018

Diploma's en voornaamste activiteiten bij Solvay: Bachelor of Science – Engineering Arts (Georgetown College, Georgetown), Bachelor of Science – Technology, Atlanta), MBA (Stanford University). Lid van het uitvoerend comité.

Pascal Juéry (photo) Pascal Juéry
Fransman
Benoemd in 2014 Deelname aan vergaderingen in 2018 (13/13)
Pascal Juéry (photo)

Pascal Juéry

Geboren in: 1965

Einde lopende termijn: 2020

Diploma's en voornaamste activiteiten bij Solvay: Diploma European Business School Parijs (ESCP, Europa). Lid van het uitvoerend comité.

Hua Du (photo) Hua Du
Chinese
Benoemd in 2018 Deelname aan vergaderingen in 2018 (9/9)
Hua Du (photo)

Hua Du

Geboren in: 1969

Einde lopende termijn: 2020

Diploma's en voornaamste activiteiten bij Solvay: BS Chemistry (Being University) PhD. Organic Chemistry (University of Illinois, Urbana-Champaign). Lid van het uitvoerend comité.

Cécile Tandeau de Marsac (photo) Cécile Tandeau de Marsac
Frans
Benoemd in 2018 Deelname aan vergaderingen in 2018 (9/9)
Cécile Tandeau de Marsac (photo)

Cécile Tandeau de Marsac

Geboren in: 1963

Einde lopende termijn: 2020

Diploma's en voornaamste activiteiten bij Solvay: Master Degree in Economics & Business Administration, Graduate from Management and Business School of Rouen, Group General Manager Resoures, Lid van het uitvoerend comité.

Augusto Di Francesco (photo) Augusto Di Donfrancesco
Italiaan
Benoemd in 2018 Deelname aan vergaderingen in 2018 (9/9)
Augusto Di Francesco (photo)

Augusto Di Donfrancesco

Geboren in: 1959

Einde lopende termijn: 2020

Diploma's en voornaamste activiteiten bij Solvay: Gratuated from Pisa University with a Master’s degree in Chemical Engineering, Senior Executive program from London Business School. Lid van het uitvoerend comité. Member of the Plastics Europe steering Board.

In 2018 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan:

  • Roger Kearns heeft de Solvay Groep op 31 maart 2018 verlaten;
  • De heren Augusto Di Donfrancesco en Hua Du en mevrouw Cécile Tandeau de Marsac zijn met ingang van 1 maart 2018 benoemd tot leden van het Uitvoerend Comité voor een periode van twee jaar.

Op 1 oktober 2019 zal de Raad van Bestuur het mandaat van Karim Hajjar vernieuwd voor een periode van twee jaar. Zijn mandaat loopt af in oktober 2021.

Voor 2019 zijn de volgende wijzigingen bekendgemaakt:

  • Het vertrek van mevrouw Cécile Tandeau de Marsac medio 2019;
  • Mevrouw Ilham Kadri zal vanaf 1 januari 2019 toetreden tot het uitvoerend comité (plaatsvervangend CEO) en vervangt de heer Jean-Pierre Clamadieu die op 1 maart 2019 terugtreedt.