Nieuwe CEO

De Raad van Bestuur van Solvay heeft mevr. Ilham Kadri met ingang van 1 maart 2019 benoemd tot voorzitter van het Uitvoerend Comité, lid van de Raad van Bestuur en CEO van de Groep. Vanaf die datum volgt mevr. Ilham Kadri officieel de heer Jean-Pierre Clamadieu op, die vanaf dat moment afstand doet van zijn uitvoerende taken en zijn mandaat als directeur van Solvay. Mevr. Ilham Kadri trad op 1 januari 2019 in dienst van Solvay. De eerste twee maanden zullen gelden als overgangsperiode waarna zij het leiderschap van de heer Jean-Pierre Clamadieu overneemt en de transformatiestrategie van Solvay zal voortzetten.

Betrokkenheid van aandeelhouders

Solvay zoekt actief contact met haar aandeelhouders om de aanpak inzake deugdelijk bestuur te bespreken, waaronder de remuneratie. Dit is een onderdeel van het programma inzake aandeelhoudersbetrokkenheid waar Solvay, als onderdeel van zijn afspraken om een constructieve dialoog met zijn aandeelhouders aan te gaan, uitvoering aan zal blijven geven.

Behalve dat Solvay met de aandeelhouders in gesprek is gegaan over de aanpak op het gebied van deugdelijk bestuur, inclusief de remuneratie, heeft de onderneming vorig jaar ook meer informatie verstrekt over de korte- en langetermijnvergoeding. Het remuneratiebeleid en -rapport, dat nu meer informatie verschaft dan voorheen het geval was, kreeg vorig jaar tijdens de Algemene vergadering van aandeelhouders de steun van ongeveer 97% van de aandeelhouders.

De ruimere informatieverschaffing in het verslag over de remuneraties van dit jaar inzake de korte- en langetermijnvergoedingen binnen Solvay is een direct gevolg van de suggesties die Solvay heeft ontvangen van de aandeelhouders. Solvay is van mening dat deze veranderingen, samen met de bestaande beloningspraktijk, leiden tot een remuneratiestructuur die het kader zal stimuleren om op een transparante manier duurzame langetermijnprestaties te leveren en tegelijkertijd te waarborgen dat Solvay blijft vasthouden aan zijn belangrijkste uitgangspunt om zijn leidinggevend kader te belonen voor prestaties.

Wat de totale remuneratiestructuur van Solvay betreft, bevestigt de jaarlijkse herziening door het remuneratiecomité dat de huidige beloningsstructuur passend blijft, ook voor de nieuwe Chief Executive Officer. Het is derhalve niet nodig gebleken wijzigingen door te voeren in de totale remuneratiestructuur die de leidinggevenden van Solvay wordt geboden.