De leden van het uitvoerend comité, inclusief de voorzitter (of CEO), hebben als onderdeel van hun verantwoordelijkheid bestuursfuncties in dochterondernemingen van de Groep. Indien deze bestuursfuncties vergoed worden, dan zijn de vergoedingen inbegrepen in de eerder vermelde bedragen, ongeacht of het een positie betreft van een loontrekkende dan wel van een zelfstandige op basis van lokale wetgeving.

Geen van de leden van het uitvoerend comité kan rekenen op een vertrekpremie verbonden aan de uitoefening van zijn mandaat. In geval van vroegtijdige vertrek is alleen het juridische systeem van toepassing.

Indien wordt besloten het contract met mevr. Ilham Kadri te beëindigen, dan komt zij in aanmerking voor een vertrekpremie van 12 maanden van haar totale remuneratie bij het behalen van de doelstelling. In het geval dat mevr. Ilham Kadri na januari 2021 terugtreedt, dan dient zij zich te houden aan een concurrentiebeding van 12 maanden zonder extra remuneratie.

In het contract van de heer Jean-Pierre Clamadieu is geen beëindigingsvergoeding opgenomen. Er is echter wel een concurrentiebeding met een looptijd van 24 maanden opgenomen in zijn contract en door de onderneming in werking gesteld. Dit heeft geresulteerd in de uitkering van een vergoeding wegens niet-concurrentie van € 1.960.000. Er is geen sprake van versnelde verwerving van zijn bestaande LTI, waarop de prestatievoorwaarden van toepassing blijven.

Bovenstaande is conform de Belgische vereisten inzake deugdelijk bestuur.

De heer Roger Kearns heeft per 31 maart 2018 zijn functie bij Solvay neergelegd zonder een aan zijn mandaat verbonden vergoeding.