In 2018 heeft de Raad van Bestuur op voorstel van het remuneratiecomité aandelenopties toegekend aan ongeveer 70 leden van het hoger kader van de Groep. De uitoefenprijs komt op € 111,27 per optie, met een verwervingsperiode van 3 jaar. Leden van het uitvoerend comité werden in totaal 132,199 opties toegekend in maart 2018, en 72,078 in juli 2018.

In combinatie met dit aandelenoptieplan heeft de Raad van Bestuur Performance Share Units toegekend aan ongeveer 450 kaderleden van de Groep, met een mogelijke uitbetaling na 3 jaar indien vooraf bepaalde prestatiedoelstellingen (groei onderliggende EBITDA, CFROI en vermindering broeikasgasintensiteit) behaald worden. Aan de leden van het uitvoerend comité werden in februari 2018 in totaal 22.322 PSU's toegekend en in juli 2018 nog eens 13.842 PSU’s.

Land

 

Naam

 

Functie

 

Aantal opties(1)

 

Aantal PSU’s(2)

(1)

Aandelenopties: De reële waarde per aandelenoptie volgens het Black Scholes model bedroeg in februari 2018 € 19,10 en in juli 2018 uitzonderlijke toekenning

(2)

De aandelenkoers voor de Performance Share Units bedroeg in 2018 € 113,11 en in juli 2018 €108,38 toekenning.

(3)

de heer Clamadieu kwam niet in aanmerking voor de uitzonderlijke toekenning van juli 2018

België

 

Clamadieu, Jean-Pierre(3)

 

Voorzitter van het uitvoerend comité

 

47.120

 

7.957

België

 

De Cuyper, Vincent

 

Lid van het uitvoerend comité

 

25.102

 

4.517

België

 

Hajjar, Karim

 

Lid van het uitvoerend comité

 

27.720

 

4.959

België

 

Juéry, Pascal

 

Lid van het uitvoerend comité

 

29.029

 

5.180

België

 

Tandeau de Marsac, Cécile

 

Lid van het uitvoerend comité

 

25.102

 

4.517

België

 

Di Donfrancesco, Augusto

 

Lid van het uitvoerend comité

 

25.102

 

4.517

België

 

Du, Hua

 

Lid van het uitvoerend comité

 

25.102

 

4.517

TOTAAL

 

 

 

 

 

204.277

 

36.164

In 2018 door de leden van het uitvoerend comité gehouden aandelenopties

Land

 

Naam

 

Aandelenopties

 

31 december 2018

   

Gehouden op 31 dec. 2017

 

Toegekend in 2018

 

Uitgeoe­fend in 2018

 

Vervallen in 2017

 

Gehouden

 

Uitoefen­baar

 

Niet-uitoefen­baar

België

 

Clamadieu, Jean‑Pierre

 

223.639

 

47.120

 

0

 

0

 

270.759

 

72.532

 

198.227

België

 

De Cuyper, Vincent

 

84.668

 

25.102

 

0

 

0

 

109.770

 

41.534

 

68.236

België

 

Hajjar, Karim

 

66.628

 

27.720

 

0

 

0

 

94.348

 

10.969

 

83.379

België

 

Juéry, Pascal

 

80.419

 

29.029

 

15.960

 

0

 

93.488

 

23.446

 

70.042

België

 

Tandeau de Marsac, Cécile

 

46.527

 

25.102

 

0

 

0

 

71.629

 

8.775

 

62.854

België

 

Di Donfrancesco, Augusto

 

74.560

 

25.102

 

3.724

 

0

 

95.938

 

27.702

 

68.236

België

 

Du, Hua

 

51.508

 

25.102

 

0

 

0

 

76.610

 

18.756

 

57.854

TOTAAL

 

 

 

627.949

 

204.277

 

19.684

 

0

 

812.542

 

203.714

 

608.828