Een duurzame oplossing wordt door het Sustainable Portfolio Management-instrument van Solvay gedefinieerd als een product dat bij een bepaalde toepassing een grotere sociale en ecologische bijdrage levert aan onze klantprestaties en tegelijkertijd tijdens de productiefase een geringere milieu-invloed heeft.

Solvay’s Sustainable Portfolio Management (SPM)

Indicatoren en doelstellingen

Binnen Solvay zijn de Global Business Units verantwoordelijk voor het leveren van duurzame bedrijfsprestaties en voor het bijdragen aan de doelstelling van de Groep om in 2025 50% van de opbrengsten te genereren uit duurzame oplossingen.

Prioriteiten voor Solvay

2018 middellange termijn

40%

van de omzet van de Groep afkomstig van duurzame oplossingen

2025

50%

van de omzet van de Groep afkomstig van duurzame oplossingen

Baseline 2014

Opsplitsing van omzet per Sustainable Portfolio Management-heatmapcategorie

% van omzet

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Oplossingen: om als deel van een ‘oplossing’ beschouwd te worden, moeten producten een direct, significant en meetbaar voordeel (maatschappelijk of milieutechnisch) opleveren voor de samenleving als geheel. Er mogen geen zorgpunten zijn wat betreft duurzaamheid en hun ecologische voetafdruk moet klein zijn vergeleken met de meerwaarde die zij hebben voor de samenleving.

Neutraal: Geen invloed op duurzaamheid, positief dan wel negatief, vastgesteld

Uitdagingen: Er is een duurzaamheidsprobleem vastgesteld of de ecologische voetafdruk is te groot

Oplossingen

 

50

 

49

 

43

 

33

Neutraal

 

30

 

31

 

33

 

39

Uitdagingen

 

7

 

8

 

8

 

16

Niet beoordeeld

 

13

 

12

 

16

 

12

Tegen het eind van 2018 kon 50% van de omzet afkomstig van de beoordeelde portefeuille van productie-applicatiecombinaties als "oplossing" worden gekwalificeerd, een lichte verbetering vergeleken met het voorgaande jaar.

In de afgelopen vijf jaar is binnen Solvay de meeste vooruitgang geboekt door portefeuilleaanpassingen en doordat duurzame oplossingen de marktstandaard (neutraal) zijn geworden, gezien de marktdynamiek op het gebied van duurzaamheidsaspecten. De uitdaging waar SPM nu voor staat is om de 50% aan duurzame oplossingen te handhaven door middel van innovatie, duurzame groei, investeringen, enz.

Uit de uitgebreide, systematische aanpak van Sustainable Portfolio Management zijn een groeiend aantal nieuwe marktsignalen naar voren gekomen inzake duurzaamheid. Deze signalen vereisen overleg tussen het bedrijf en de klant om de potentiële zakelijke impact beter te begrijpen.

De systematische portefeuillebeoordeling van Sustainable Portfolio Management sluit aan op het financiële toepassingsgebied binnen de Groep. Veranderingen in het toepassingsgebied gedurende het jaar, zoals weergegeven in de financiële verslaggeving, hebben hun weerslag op het toepassingsgebied voor Sustainable Portfolio Management. In 2018 was de portefeuillebeoordeling voor de eerste keer gebaseerd op de omzet in hetzelfde verslagjaar, met name 2018.

Correlatie tussen de Sustainable Portfolio Management-analyse en de omzetgroei

Sustainable Portfolio Management is ontwikkeld om versnellers en belemmeringen op het gebied van duurzaamheid te identificeren om bij de bedrijfsactiviteiten van Solvay meer groei en uitstekende duurzame waarde te realiseren. In de afgelopen drie jaar hebben de producten van Solvay een aanzienlijke omzetgroei per jaar laten zien, daar waar klanten en consumenten op zoek waren naar producten die passen bij hun eigen maatschappelijke en ecologische doelstellingen.

Jaarlijkse groei per Sustainable Portfolio Management-categorie:

  • Oplossingen: +5%;
  • Uitdagingen: -5%.

(Gebaseerd op de omzet in 2015-2017 met hetzelfde product, dezelfde toepassing en dezelfde Sustainable Portfolio Management score in de afgelopen drie jaar, die 43% van de omzet van de Groep vertegenwoordigt.)