Duurzaamheidsbeheer betreft de manier waarop Solvay sociale, maatschappelijke, ecologische en economische factoren integreert in het bestuur, de strategie, de besluitvorming en de operationele praktijken, om blijvende waarde te creëren.

Voor Solvay betekent dit verantwoord ondernemen, innoveren, waarde creëren voor de belangrijkste betrokken partijen en in ruime mate bijdragen aan de wetenschap en de samenleving.

De hoofdstuk gaat in op de manier waarop het management een aantal belangrijke onderwerpen aanpakt: de aanpak en het beheer van de Solvay Way; de circulaire economie; beheer van gezondheid, veiligheid en milieu; product rentmeestschap, levenscyclusanalyses; Sustainable Portfolio Management.

Geïntegreerd denken, of hoe wij waarde bepalen

De Groep heeft haar aanpak op het gebied van geïntegreerd denken verder ontwikkeld. Deze aanpak bestaat nu uit meerdere stappen:

  • De belangrijkste prestatie-indicatoren op sociaal en ecologisch gebied zijn geïntegreerd in operationele dashboards en in de strategische plannings-, budgetterings- en besluitvormingsprocessen;
  • De meest materiële financiële, sociale en ecologische indicatoren zijn opgenomen in het model voor duurzame waardecreatie van Solvay;
  • De rapportage door Solvay is aangepast aan geïntegreerde rapportagebeginselen en inhoudelijke elementen.