Transformatie naar een nieuwe circulaire economie mogelijk maken

De huidige economie blijft grotendeels lineair. Maar een lineair systeem is eindig: grondstoffen kunnen niet eindeloos worden gebruikt en het klimaat verandert drastisch. Een overgang naar een circulaire economie biedt oplossingen en ontelbare marktkansen.

Solvay wil haar klanten helpen hun waardeketen aan te passen. Om dit te versnellen heeft Solvay in januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van drie jaar ondertekend met de Ellen MacArthur Foundation. Solvay is als eerste en enige chemieconcern Global Partner van deze stichting geworden.

Definitie

Een circulaire economie is een nieuw economisch systeem dat veerkrachtig is en op een duurzame manier waarde creëert; grondstoffen worden voortdurend hergebruikt, zonder verspilling en zonder afval.

Het doel is om het afval van het gebruik van producten en diensten te verminderen, vooral vanwege de noodzaak om de hoeveelheid afval te verkleinen en door de toenemende schaarste aan grondstoffen.

Mede dankzij de overgang naar duurzame energiebronnen draagt het circulaire model bij aan economisch, natuurlijk en maatschappelijk kapitaal. Het is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  1. Afval en vervuiling verminderen;
  2. Producten en materialen hergebruiken;
  3. Natuurlijke systemen herstellen.

Managementaanpak

Om aan de toenemende vraag van de klant te voldoen, ontwikkelt Solvay een circulaire economie door:

  • Voorgaande innovatie initiativen om nieuwe producten, materialen en chemische processens te ontwikkelen met circulariteit in gedachten;
  • Samenwerkingsprojecten met klanten om hun kringloopmodel te vergemakkelijken;

Solvay neemt maatregelen en onderzoekt samen met klanten, leveranciers en partners de mogelijkheden om haar capaciteiten te benutten, met name op de volgende gebieden:

  1. Aanpassing van producten en processen om het gebruik van schaarse middelen te verminderen, resulterend in herbruikbare producten;
  2. Ontwikkeling van nieuwe marktwaardeproposities om de circulariteit van onze klanten te verbeteren;
  3. De levensduur van de producten van onze klanten helpen te verlengen;
  4. Onze klanten helpen schaarse grondstoffen te hergebruiken;
  5. Ontwikkeling van duurzame energie-oplossingen voor onze klanten.