Sustainable Portfolio Management, verantwoord beheer van de productportefeuille van Solvay

Duurzame waardecreatie wordt gemeten aan de hand van Solvay’s Sustainable Portfolio Management-instrument. Deze methode stelt Solvay in staat om strategische beslissingen te nemen die de portefeuille sturen en bijdragen aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen, en om duurzaamheid in de besluitvorming te integreren.

Definitie

Op basis van het uitgangspunt dat goede bedrijfsoplossingen voor duurzaamheidskwesties op termijn zullen leiden tot aanzienlijke groei, heeft de Groep het Solvay Sustainable Portfolio Management (SPM)-instrument ontwikkeld. Met dit innovatieve en pragmatische instrument kunnen marktsignalen op het gebied van duurzaamheid worden geïdentificeerd door het bedrijf te beoordelen aan de hand van een tweedimensionale matrix:

  1. De ecologische voetafdruk van het product, de bijbehorende risico’s en marktkansen, in combinatie met een grondige levenscyclusanalyse;
  2. De mate waarin het product bij gebruik nuttig is voor de klant of problemen kan opleveren, vastgesteld aan de hand van een op marktfeiten gebaseerde beoordeling.

Met behulp van het SPM-instrument kunnen besluitvormers inspelen op duurzaamheidsrisico’s en -kansen binnen de gehele waardeketen (van wieg tot graf), actieplannen ontwikkelingen en innovatieve oplossingen leveren waarbij economische, maatschappelijke en ecologische waarden zorgvuldig worden afgewogen.

Beoordelingen aan de hand van het SPM-instrument worden elk jaar volledig herzien om de meest actuele signalen te kunnen opvangen en relevant te blijven. Wat dat betreft versterkt Sustainable Portfolio Management-instrument de focus van de Groep op de circulaire economie en de problemen rond het gebruik van grondstoffen die steeds belangrijker worden voor klanten, investeerders en uiteindelijk voor het bedrijf.

2009

SPM-gebruik

80%+

van de portefeuille geanalyseerd

1700+

product-applicatiecombinaties beoordeeld

600+

betrokken specialisten

50%

van de omzet uit duurzame oplossingen*

*Toepassingsgebied: in lijn met financiële verslaggeving

Duurzaamheid geïntegreerd in beheerprocessen

Sinds de implementatie in 2009 is het Sustainable Portfolio Management-instrument in ruime mate toegepast door Global Business Units en Functies van Solvay om duurzaamheid te integreren in hun belangrijkste processen:

  • Het Sustainable Portfolio Management-profiel is een integraal onderdeel van het strategisch overleg tussen de Global Business Units en het uitvoerend comité;
  • Solvay gebruikt het Sustainable Portfolio Management instrument om bij fusie- en overnameprojecten te beoordelen of de investering haalbaar is in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen;
  • Investeringsbeslissingen (kapitaaluitgaven van meer dan € 10 miljoen en overnames) die door het uitvoerend comité of de Raad van Bestuur genomen worden, bevatten een duurzaamheidsaspect met onder meer een uitputtende SPM-analyse van de beoogde investering;
  • Alle onderzoeks en innovatieprojecten worden geëvalueerd aan de hand van Sustainable Portfolio Management;
  • Bij de Marketing en Sales-functie stelt Sustainable Portfolio Management instrument ons in staat klanten te betrekken bij op feiten gebaseerde duurzaamheidskwesties – zoals klimaatverandering, duurzame energie, recyclage en luchtkwaliteit – zodat Solvay zich hiermee kan onderscheiden en waarde kan creëren voor het bedrijf zelf en voor de klant.

Een referentiekader ontwikkelen voor actief portefeuillebeheer

  • Benchmarking en het uitwisselen van beste praktijken met sectorgenoten en klanten verbeteren de Sustainable Portfolio Management methode en zorgen voor een betere besluitvorming. Solvay levert, samen met andere vooruitstrevende bedrijven, een belangrijke bijdrage aan het Portfolio Sustainability Assessment-initiatief van de World Business Council of Sustainable Development. Dit initiatief stelt een hoge norm en verschaft de industrie een gemeenschappelijk kader voor de implementatie van duurzaam portefeuillebeheer. Daarbij wordt een specifieke methode voor de chemische industrie gehanteerd;
  • Klanten en industriële partijen beschouwen de toepassing door Solvay van Sustainable Portfolio Management als een krachtig instrument om waarde te creëren door duurzaamheid te integreren in de eigen strategische en operationele processen.