Belangrijkste verslagleggingskader voor dit geïntegreerde rapport:

  • Global Reporting Initiative (GRI): de GRI standards zijn het belangrijkste referentiekader voor de duurzaamheidsrapportage van Solvay;
  • Global Compact van de Verenigde Naties: de verstrekte informatie dient als voortgangsrapportage over de implementatie van de tien uitgangspunten van de Global Compact van de Verenigde Naties;
  • International Integrated Reporting Council (IIRC): Solvay houdt zich aan de uitgangspunten en de inhoudelijke elementen van geïntegreerde rapportage, zoals beschreven in het ‘International <IR> Framework’, gepubliceerd door het IIRC;
  • 2014/95/EU: Solvay maakt gebruik van de GRI Standards om te voldoen aan Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Europese Raad van 22 oktober 2014, wijziging op Richtlijn 2013/34/EU inzake Openbaarmaking van niet-financiële informatie en informatie over diversiteit. Deze Richtlijn werd in september 2017 opgenomen in de Belgische wetgeving;
  • Sustainability Accounting Standards Board (SASB): Solvay stemt de materialiteitsanalyse af met de aanpak van de SASB ter voorbereiding op de Materiality Map™ van de SASB. Zie het onderdeel Materialiteitsanalyse in dit rapport voor meer informatie.

Dit onderdeel bevat de volgende onderwerpen: Taskforce inzake klimaatgerelateerde financiële verslaglegging, Duurzaamheidsdoelstellingen VN, rapporteringspraktijken, materialiteitsanalyse en overleg met belanghebbenden.