Solvay stelt haar prioriteiten op het gebied van duurzaamheid vast aan de hand van een materialiteitsanalyse. Met deze aanpak worden kritieke economische, ecologische en maatschappelijke onderwerpen geïdentificeerd die mogelijk een grote invloed hebben op de prestaties van Solvay en/of de beslissingen van belanghebbenden. De analyse wordt jaarlijks uitgevoerd en geactualiseerd volgens de aanpak van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

5

Onderwerpen met prioriteit

8

Onderwerpen met hoge materialiteit

15

Onderwerpen met gemiddelde materialiteit

Materialiteitsanalyse

Categorie

 

Gemiddelde materialiteit

 

Hoge materialiteit

Leefmilieu

 

Ecologische invloed

 

 Uitstoot van broeikasgassen
Luchtkwaliteit
Energiebeheer
Water en afvalwaterbeheer
Beheer van afval en gevaarlijke stoffen

Maatschappelijk kapitaal

 

Toegang en betaalbaarheid
Gegevensbeveiliging
Bescherming van de privacy van klanten
Verkooppraktijken en productetikettering
Kwaliteit en veiligheid van producten

 

Welzijn van klanten
 Maatschappelijke projecten

Menselijk kapitaal

 

Vergoeding en uitkeringen
Werving, ontwikkeling en retentie

 

 Gezondheid en veiligheid van de medewerkers
Diversiteit en inclusie
 Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers

Bedrijfsmodel en innovatie

 

Veerkracht van het bedrijfsmodel
Verpakking van producten
Supply chain management
Sourcing en efficiëntie van materialen
Fysieke impact van klimaatverandering

 

 Duurzame bedrijfsoplossingen

Leiderschap en bestuur

 

Systemisch risico beheer
Regelgeving en politieke invloed

 

Kritische incidenten en risico beheer
Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 Prioriteiten

 

 

 

 

Materialiteitsanalyseproces

De Sustainable Development-functie van Solvay coördineert de analyse met behulp van een intern netwerk van Solvay Way-Champions in de Global Business Units en de Functies. Binnen elke Functie beoordelen experts de analyse van elk onderwerp, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de samenhang met de risicoanalyse van de Groep.

Klik om te ontdekken

Materialiteitsanalyseproces

Materiality analysis process (graphic)

Materialiteitsanalyseproces

Wordt indirect rekening mee gehouden door:

  • Het uitgebreide overzicht van aspecten bij de Materiality Map™ van SASB;
  • Het bewijs van belang, inclusief de documentanalyse gepubliceerd door elke groep belanghebbenden.

Jaarlijkse herziening onder leiding van de functie Duurzame Ontwikkeling en Energie

Herziening vindt plaats nadat het rapport is gepubliceerd en wanneer de organisatie zich voorbereidt op de volgende rapportagecyclus. De bevindingen dragen bij aan de Identificatiestap voor de volgende rapportagecyclus.

Beoordeling van onze analyse door het uitvoerend comité en de leidinggevenden van de Global Business Units en Corporate Functions, samenhang waarborgen met de analyse van de belangrijkste risico's van de Groep en een vergelijking maken van de analyse van de SASB voor de chemische sector.

De Materiality Map™ van SASB is gebaseerd op tests die ontwikkeld zijn om prioriteit te geven aan bepaalde kwesties. Om vast te stellen welke duurzaamheidsonderwerpen binnen bepaalde industrieën relevant kunnen worden, voert SASB de volgende testen uit: bewijs van belang, bewijs van financiële impact en toekomstgerichte impact.

Het netwerk van de "Solvay Way Kampioenen" alsmede interne experts voor elke onderwerp met hoge materialiteit zijn bij dit proces betrokken.

Gebruik van de SASB's Materiality Map™ van SASB

Dankzij de Materiality Map™ van SASB worden per industrie die duurzaamheidsonderwerpen geïdentificeerd die naar alle waarschijnlijkheid van materieel belang zijn.

Rapportage over de 8 onderwerpen met hoge materialiteit en de 15 onderwerpen met matige materialiteit.

Belangrijkste prestaties in 2018

Net als in voorgaande jaren is de terminologie van de materiële onderwerpen gelijk gehouden met die van de SASB Materiality Map™, tenzij het uitvoerend comité van de Groep heeft besloten een andere term te gebruiken om het toepassingsgebied van bepaald materieel onderwerp te verbreden. Dit is het geval voor de volgende onderwerpen met hoge materialiteit:

  • In ‘Maatschappelijke projecten’ is ‘Relatie met de gemeenschappen’ meegenomen uit de SASB Materiality Map™ over 2018;
  • Bij ‘Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers’ zijn ‘Arbeidsomstandigheden’ en ‘Welzijn van de medewerkers’ uit de SASB Materiality Map™ meegenomen;
  • Bij ‘Duurzame bedrijfsoplossingen’ zijn ‘Productontwikkeling en Beheer van de levensduur’ uit de SASB Materiality Map™ meegenomen;
  • Bij ‘Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk’ zijn ‘Bedrijfsethiek’, ‘Concurrerend gedrag’ en ‘Mensenrechten’ uit de SASB Materiality Map™ meegenomen;
  • Net als vorig jaar behandelt Solvay ‘Vergoeding en uitkeringen’, ‘Werving, ontwikkeling en retentie’, en ‘Diversiteit en inclusie’ als drie onderwerpen, vooral vanwege de omvang van de rapportage over deze kwesties in dit rapport.

De belangrijkste verandering in terminologie vergeleken met vorig jaar is dat ‘Ongevallen- en veiligheidsmanagement’ hernoemd is tot ‘Risicobeheer kritieke ongevallen’ in lijn met de nieuwe bewoording in de SASB Materiality Map™.

Overeenstemming tussen de materialiteitsanalyse en de risicoanalyse van de Groep

Zoals beschreven in het onderdeel ‘Risicobeheer’ in dit rapport, is de risicoanalyse van Solvay een specifiek proces dat wordt gebruikt als input voor de materialiteitsanalyse.

De belangrijkste risico’s van de Groep hebben betrekking op onderwerpen met hoge materialiteit, met uitzondering van ‘Veiligheid’ en ‘Cyberrisico’, die betrekking hebben op onderwerpen met gemiddelde materialiteit aangezien de invloed daarvan op de dagelijkse activiteiten beperkt is en alleen materieel wordt in geval van een kwaadwillige handeling.