In 2018 zagen we een trend bevestigd die al in 2017 opkwam: meer nadruk op het aanpakken van klimaatverandering, waarbij we klanten innovatieve oplossingen bieden met geringe invloed op het milieu, meer samenwerking met en transparantie voor belanghebbenden.

In reactie op door de belanghebbenden aangegeven prioriteiten richt Solvay zich op drie hoofdgebieden:

  1. Een nieuw klimaatplan, inclusief een absolute vermindering van de uitstoot, zoals bekend gemaakt op 24 september 2018;
  2. De eerste stappen in onze samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation zijn gezet. De Groep richt zich in eerste instantie op een aantal belangrijke projecten om het bewustzijn van medewerkers voor dit onderwerp te vergroten;
  3. De Solvay Way, het referentiekader voor duurzaamheid van Solvay gericht op de verwachtingen van belanghebbenden, is in 2018 volledig geactualiseerd. De nieuwe versie is beschikbaar voor alle medewerkers, online en als mobiele app, en benadrukt de meest materiële onderwerpen voor elke Global Business Unit.

Klanten

Het aantal klanten dat de prestaties van Solvay beoordeelt aan de hand van Ecovadis, het Carbon Disclosure Project of specifieke vragenlijsten neemt in de afgelopen jaren consistent toe. Dit bevestigt dat binnen de bevoorradingsketen meer nadruk komt te liggen op risico’s en marktkansen.

Steeds meer klanten geven duidelijk aan dat er behoefte is aan innovatieve oplossingen in lijn met de uitgangspunten voor een circulaire economie.

Medewerkers

Het jaarlijkse medewerkersonderzoek bij Solvay bevestigt de groeiende belangstelling voor duurzame ontwikkeling en voor professionele ontwikkeling.

Personeelsvertegenwoordigers en de Raad van Bestuur van Solvay benadrukken beide dat het belangrijk is het personeel betrokken te houden bij duurzaamheid, van het topmanagement tot de werkvloer.

Planeet – via overheden en NGO’s

Een speciaal rapport van de Internationale Werkgroep inzake Klimaatsverandering, gepubliceerd in 2018, bevestigt dat het belangrijk is om sneller maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering aan te pakken.

Er is bevestigd dat de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties als nieuw referentiekader dienen voor de rapportage over de invloed op de samenleving.

De chemische sector levert een belangrijke bijdrage aan de verschuiving naar een herstellende, regenererende circulaire economie.

Investeerders

De brief van Larry Fink (BlackRock) aan de CEOs begin 2018 bevestigt dat duurzaamheid nu ook bij investeerders hoog op de agenda staat, met de nadruk op waardecreatie voor de lange termijn en het ontwikkelen van een beter kader om alle belanghebbenden van dienst te kunnen zijn.

Vragenlijsten van ratingbureaus en interviews met vertegenwoordigers van aandeelhouders van Solvay bevestigen het belang van innovatie, deugdelijk bestuur, ethiek en transparantie.

Leveranciers

Uit gesprekken en engagement met leveranciers blijkt dat er belangstelling is voor meer samenwerking op het gebied van planning, doelstelling en strategisch denken.

Lokale gemeenschappen

Interviews met vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen bevestigen de noodzaak om lokaal bij te dragen aan materiële onderwerpen.

Het belang van sociale media, dat ervoor kan zorgen dat een lokale kwestie uitgroeit tot een wereldwijd onderwerp, werd ook in 2018 weer bevestigd. In een aantal online video’s en artikelen werd onterecht beweerd dat het witte strand en het helderblauwe water nabij de fabriek van Solvay in Rosignano (Italië) het gevolg is van vervuild afvalwater afkomstig van de fabriek.