In 2015 hebben de Verenigde Naties een aantal doelen gesteld om een eind te maken aan armoede, de planeet te beschermen en welvaart te bevorderen voor iedereen. Elk van deze 17 Duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) bevatten specifieke doelen die in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Realisatie van de SDG’s vereist een inspanning van overheden, de private sector, de maatschappij, gemeenschappen en particulieren.

Negen toonaangevende chemieconcerns, onder wie Solvay, en twee brancheorganisaties hebben een speciale werkgroep gevormd, bijeengeroepen door de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Deze groep heeft het voortouw genomen bij het aansturen en uitwerken van het driestappenplan zoals beschreven in de SDG Sector Roadmap Guidelines van de WBCSD.

In het kader hiervan heeft Solvay zeven SDG’s geïdentificeerd waarop de Groep een belangrijke invloed heeft, positief of negatief. Solvay heeft deze zeven SDG’s vervolgens geïntegreerd in de materialiteitsanalyse als de officiële agenda voor de belanghebbendengroep ‘Planeet’ (overheden en NGO's).

De voor Solvay relevante SDG’s bevestigen de prioriteiten die de Groep door middel van de materialiteitsanalyse al had gesteld. Elk onderwerp is nader uitgewerkt in de overeenkomstige paragraaf van het geïntegreerde jaarverslag.

SDG 3: Gezondheid en veiligheid van de medewerkers
Afval en gevaarlijke stoffen

SDG 7: Energie
De uitstoot van broeikasgassen door Solvay wordt grotendeels veroorzaakt door energie.

SDG 8: Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers

SDG 12: Duurzame bedrijfsoplossingen

SDG 4 and SDG 17: Maatschappelijke projecten
De liefdadigheidsacties van Solvay zijn merendeel gericht op onderwijs, wetenschap en humanitaire inspanningen wereldwijd. Om de duurzame ontwikkeling en realisatie van de SDG’s te versnellen, is samenwerking van groot belang.

SDG 13: Greenhouse gas emissions

Onderwerpen met hoge materialiteitOnderwerpen met prioriteit