Dit hoofdstuk gaat in op de invloed die de activiteiten van het bedrijf hebben op het milieu, zoals de uitstoot in de lucht, water en afvalwater, uitstoot van broeikasgassen, en gevaarlijk afval en gevaarlijke stoffen in de waardeketens.

Klimaatverandering

Hoe Solvay-sites hun ecologische voetafdruk beheersen, in het kort

De milieu-invloeden van de activiteiten worden beheerd door procedures en vereisten opgenomen in het beheersysteem voor gezondheid, veiligheid en milieu dat conform de eisen van Solvay op alle sites wordt toegepast. Gevaarlijke stoffen in verkochte producten worden beheerd door procedures en vereisten in de productveiligheidsprocedures voor de Global Business Units.

Hoewel elke industriële site anders is, zijn de afspraken van de Groep overal dezelfde:

  • vermindering van broeikasgasintensiteit;
  • vermindering van de intensiteit van de uitstoot in de lucht en het water;
  • controle op naleving van de regelgeving op alle sites;
  • voorkomen van incidenten doordat milieuregels niet worden nageleefd;
  • effectievere opvolging van afval en watertoevoer.