Solvay Energietransities-acties

127 PJ

primair energieverbruik

101 PJ

Brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen

Definitie

De door Solvay verbruikte energie is verdeeld over vier categorieën:

 1. Niet-hernieuwbare primaire brandstoffen (kolen, petcoke, aardgas, stookolie enz.) die worden gebruikt om intern stoom, elektriciteit en mechanische energie op te wekken, en voor industriële processen (steenkool en antraciet in kalkovens, gas in droogovens, enz.);
 2. Hernieuwbare primaire brandstoffen (biomassa);
 3. Ingekochte stoom;
 4. Ingekochte elektriciteit.

Om te voldoen aan de vereisten van het Global Reporting Initiative worden stoom en elektriciteit verkregen uit brandstoffen en verkocht aan derden afgetrokken van het totaal. Energie die is ingekocht en vervolgens zonder enige vorm van transformatie is doorverkocht aan derden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Managementaanpak

Wat de energielevering betreft, implementeert Solvay al vele jaren consequent programma’s om het energieverbruik te verminderen. Ook al heeft Solvay industriële activiteiten die veel energie verbruiken, zoals fabrieken voor synthetisch natriumcarbonaat en peroxides – voornamelijk in Europa-, het heeft ook een aantal industriële activiteiten met relatief lage energie-inhoud, gemeten als een percentage van de verkoopprijs. Dit geldt met name voor de fluorpolymeren-activiteiten. De Groep beschouwt veilige en concurrerende energielevering als uiterst belangrijk en heeft de volgende strategische initiatieven genomen:

 • Technisch leiderschap in processen en hoog performante industriële installaties om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden;
 • Diversificatie en flexibel gebruik van de verschillende primaire types en bronnen van primaire energie;
 • Stroomopwaartse integratie voor stoom- en elektriciteitsopwekking (warmtekrachtkoppeling met aardgas, biomassa of gebruik van secundaire brandstoffen, enz.);
 • Periodieke controle van de staat van de energieapparatuur en -verbindingen op de industriële sites;
 • Een strategie van leveringszekerheid door langdurige samenwerkingsverbanden en middellange- tot langetermijncontracten met waar nodig prijsindekkingsmechanismen;
 • Rechtstreekse toegang tot energiemarkten waar mogelijk (gashubs, elektriciteitsnet, financiële spot- en futuremarkten, enz.);
 • Periodieke rapporten over de trends in energie- en grondstofprijzen verstuurd naar de vestigingen om te anticiperen op herziening van de verkoopprijzen.

Solvay Energy Services optimaliseert de energie-inkoop en -consumptie voor de Groep en helpt de Global Business Units energie en de uitstoot van broeikasgassen te beheren.

Energie is een belangrijke factor voor de activiteiten van Solvay en Solvay zet zich in om vergeleken met 2012 en bij gelijkblijvend activiteitenniveau het energieverbruik tegen 2020 met 10% (1,3% gemiddeld per jaar) te verminderen. Om dit ambitieuze doel te realiseren, heeft Solvay het SOLWATT® energiebesparingsprogramma opgedreven, om de industriële productieprocessen die betrokken zijn bij de energieproductie en -levering te blijven verbeteren.

Solvay heeft concrete maatregelen genomen door grote investeringen te doen in bijvoorbeeld de startup van de waterstofperoxidefabriek in Saoedi-Arabië en de recente vervanging van twee gasturbines door efficiëntere warmtekrachtkoppelingscentrales, een in Spinetta (Italië) en een in Rosignano (Italië). In 2018 heeft Solvay de warmteproductie op basis van biomassa opgevoerd door een nieuwe verwarmingsketel op biomassa op te starten in Zhangjiagang (China) en te investeren in een nieuwe verwarmingsketel op biomassa in Rheinberg (Duitsland).

Het energiebesparingsprogramma SOLWATT®

Sinds 2012 heeft de groep de totale energie-intensiteit met 6% verminderd. Een van de belangrijkste factoren die hieraan hebben bijgedragen is het energiebesparingsprogramma SOLWATT®. Het verbeterplan gaat uit van drie parallelle maatregelen:

 1. Door gebruik te maken van hoogefficiënte warmtekrachtkoppelingscentrales verbetert de Groep de efficiëntie van de opwekking van secundaire energie zoals stoom en elektriciteit. In 2017 zijn twee turbines vervangen door energiezuiniger exemplaren, een in Spinetta en een in Rosignano. De energiezuinigheid van deze twee warmekrachtkoppelingscentrales is met 4% verbeterd;
 2. In 2016 ging de tweede fase van het SOLWATT®-programma van start. Aan het eind van 2018 was deze tweede fase ingegaan bij de meeste sites met een hoog energieverbruik, die tezamen goed zijn voor 41% van het energieverbruik van de Groep;
 3. Bij nieuwe en vernieuwde vestigingen wordt het energieverbruik en de opwekking daarvan geoptimaliseerd.

Ook in 2018 heeft Solvay verschillende technologische doorbraken binnen het bedrijf ingevoerd om de totale energie-efficiëntie van zijn activiteiten te verbeteren. 

Indicatoren en doelstellingen

Energie-intensiteit

In 2012 maakte Solvay de afspraak om bij gelijkblijvend activiteitenniveau het energieverbruik tegen 2020 met 10% (gemiddeld 1,3% per jaar) te verminderen. De indicator voor energie-intensiteit heeft betrekking op zowel primaire brandstoffen (kolen, petcoke, coke, antraciet, stookolie, aardgas, biomassa, enz.) als ingekochte stoom en elektriciteit.

Doelstelling van Solvay:

2020

-10%

van het energieverbruik bij gelijkblijvend activiteitenniveau

Baseline 2012

Energie-efficiëntie-index – Baseline 100% in 2012

In %

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: De energie-index bij gelijkblijvend activiteitenniveau geeft de verandering weer in het energieverbruik op vergelijkbare basis, na aanpassing van het historisch toepassingsgebied om rekening te houden met veranderingen in het toepassingsgebied en aangepast aan veranderingen in het productievolume per jaar.

Energie-efficiëntie-index

 

93

 

94

 

94

 

96

Energieverbruik

In 2018 was het primaire energieverbruik 3 PJ lager dan in 2017. Dit was vooral toe te schrijven aan de sluiting van de elektrolyse-unit in Torrelavega in Spanje (1,2 PJ), veranderingen in de levering van stoom in Bernburg in Duitsland (1 PJ) en daling van het stoomverbruik in Rosignano in Italië (0,7 PJ). De rest van de daling (0,1 PJ) is toe te schrijven aan energiebesparingsprojecten en aan veranderingen in de productie.

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

2018

 

2017

 

2016

Toepassingsgebied: Deze indicator geeft het primaire energieverbruik over een bepaald jaar weer in relatie tot de productieactiviteiten van de bedrijven die momenteel (geheel of gedeeltelijk) geconsolideerd zijn. Het primaire energieverbruik van bedrijven in de financiële perimeter is 82% van het totale primaire energieverbruik van alle bedrijven in de operationele perimeter.

Primair energieverbruik

 

127

 

130

 

138

Brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Vaste brandstoffen

 

46

 

46

 

47

 

49

Vloeibare brandstoffen

 

0,5

 

0,4

 

2

 

1

Gasvormige brandstoffen

 

55

 

54

 

55

 

57

Totaal

 

101

 

100

 

104

 

107

Brandstofverbruik uit niet-hernieuwbare grondstoffen was in 2018 stabieler dan in 2017, en er hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan in de energievoorziening.

Brandstofverbruik uit hernieuwbare grondstoffen

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Hernieuwbaar brandstofgebruik

 

4

 

3

 

4

 

5

Het biomassaverbruik is in 2018 toegenomen met de start van een nieuwe verwarmingsketen op biomassa in Zhangjiagang (China).

Secundaire energie, ingekocht voor consumptie

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Elektriciteit

 

28

 

30

 

30

 

40

Verwarming

 

0

 

0

 

0

 

0

Koeling

 

0

 

0

 

0

 

0

Stoom

 

18

 

20

 

22

 

23

Totaal ingekochte secundaire energie

 

45

 

49

 

53

 

63

In 2018 is het secundaire energieverbruik vergeleken met 2017 met 3 PJ afgenomen.

Verkochte energie

In petajoule lage verbrandingswaarde (PJ)

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Elektriciteit

 

11

 

11

 

12

 

11

Verwarming

 

0

 

0

 

0

 

0

Koeling

 

0

 

0

 

0

 

0

Stoom

 

12

 

11

 

12

 

14

Totaal verkochte energie

 

23

 

22

 

23

 

26

In 2018 is de verkoop van zelf opgewekte secundaire energie aan derden gestegen met 1 PJ. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan de verkoop van 0,7 PJ in Brotas (Brazilië) en 0,4 PJ in Torrelavega (Spanje).