24.501*

Aantal medewerkers

100

nationaliteiten

23%

vrouwen

*Toepassingsgebied: in lijn met financiële verslaggeving.

Definitie

Solvay definieert diversiteit als alle manieren waarop personen van elkaar kunnen verschillen, zichtbaar of onzichtbaar. Diversiteit omvat meer dan geslacht, nationaliteit, leeftijd, handicap, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. Het heeft ook betrekking op iemands mening, geloof, opleiding en achtergrond. In een zakelijke omgeving komt daar ook nog eens de bedrijfscultuur bij.

Inclusie betekent dat verschillen worden gewaardeerd en gerespecteerd, dat de unieke bijdrage van vele verschillende soorten mensen wordt onderkend en dat een werkklimaat wordt gecreëerd waarin de kwaliteiten van iedereen optimaal worden benut. De Groep beschouwt deze aanpak als een manier om de prestaties van het bedrijf als werkgever te verbeteren. Deze aanpak zal de totale prestaties van het personeel uiteindelijk verbeteren en daarom heeft de onderneming diversiteit en inclusie tot een van de prestatiepijlers en groeimotoren gemaakt.

Managementaanpak

Betrokkenheid en beleid

Solvay zet zich in voor gelijke kansen en stimuleert diversiteit en inclusie op elk niveau in de organisatie. Deze verbintenis is gebaseerd op de uitgangspunten van Solvay voor ethisch gedrag, respect voor mensen, klantgerichtheid, empowerment en samenwerking.

Beleid inzake diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie worden tot op het hoogste niveau in de organisatie, de Raad van Bestuur, het uitvoerend comité en het Leadership Council, aangemoedigd. Elk managementteam van de Global Business Units en Functies heeft de verantwoordelijkheid om dit in praktijk te brengen. In lijn met de bedrijfsdoelstellingen en culturele context, stellen de bedrijfs-, regionale en lokale leidinggevenden specifieke en relevante doelen binnen het diversiteits- en inclusieraamwerk van de Groep. Strategieën en actieplannen moeten lokaal worden gerealiseerd door de betreffende entiteit, regio of land, rekening houdend met lokale wet- en regelgeving, gebruiken en prioriteiten.

Op Groepsniveau krijgen vier aandachtsgebieden wat diversiteit betreft specifieke aandacht en toezicht om consistente verbetering binnen de organisatie te waarborgen:

  1. Verbetering van de gendermix op alle niveaus binnen de organisatie;
  2. Gebruikmaken van de generatiemix voor een zo goed mogelijke overdracht van kennis en ervaring;
  3. Ontwikkeling van nationaal en cultureel talent waarin de groeikansen tot uitdrukking komen;
  4. De teammix verrijken door gebruik te maken van ervaringen en achtergronden.

Diversiteit binnen de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vervult de taken die haar door artikel 518 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen zijn toebedeeld.

6 van de 16

bestuurders zijn vrouwen.

Indicatoren en doelstellingen

Maatregelen genomen in 2018 bouwen voort op de inspanningen die al in 2017 waren gestart, met als doel om

  • De verbintenis van en de verantwoording door leidinggevenden te waarborgen;
  • Het bewustzijn te bevorderen inzake diversiteit en inclusie;
  • HR-processen te herzien: werving, retentie en ontwikkeling.

Net als in 2017 werd het bewustzijn bevorderd door middel van diversiteits- en inclusieworkshops in verschillende regio’s en bedrijfsonderdelen, door Solvay Way-beoordelingen, en door specifieke maatregelen per land aangepast aan de lokale omstandigheden.

Een herziening van de Human Resources-processen was vooral gericht op het aantrekken van talent door begeleiding te bieden bij het vinden en selecteren van kandidaten.

Trainings- en ontwikkelingsprogramma’s richtten zich op initiatieven om het bewustzijn te bevorderen over inclusief gedrag, en gerichte ontwikkelingsprogramma’s voor bijvoorbeeld vrouwelijke leidinggevenden en Aziatische talenten.

Doelstelling van Solvay:

2020

20%

van de posities in het topmanagement ingevuld door vrouwen

Genderdiversiteit per categorie medewerkers

Percentage van totaal aantal medewerkers

 

2018

 

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Vrouwen in hoger kader

 

15%

 

16%

Vrouwen in middenkader

 

25%

 

24%

Vrouwen in lager kader

 

33%

 

32%

Vrouwen niet in leidinggevende functie

 

20%

 

21%

Totaal

 

23%

 

23%

Leeftijdsgroep per categorie medewerkers

Percentage van totaal aantal medewerkers

 

2018

 

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Hoger kader

 

401

 

396

Percentage onder 30 jaar

 

0%

 

0%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

 

28%

 

29%

Percentage 50 jaar en ouder

 

72%

 

71%

Middenkader

 

2.915

 

2.898

Percentage onder 30 jaar

 

0%

 

0%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

 

49%

 

48%

Percentage 50 jaar en ouder

 

51%

 

52%

Lager kader

 

5.213

 

5.090

Percentage onder 30 jaar

 

10%

 

11%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

 

64%

 

63%

Percentage 50 jaar en ouder

 

26%

 

26%

Geen leidinggevende functie

 

15.972

 

16.075

Percentage onder 30 jaar

 

14%

 

14%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

 

55%

 

55%

Percentage 50 jaar en ouder

 

31%

 

31%

Medewerkers van Solvay, per leeftijdscategorie

 

 

2018

 

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Onder 30 jaar

 

2.800

 

2.765

Tussen 30 en 49 jaar

 

13.605

 

13.578

50 jaar en ouder

 

8.096

 

8.116

Totaal aantal medewerkers

 

24.501

 

24.459

Volgens bovenstaande tabel is de verdeling naar leeftijd momenteel als volgt:

  • 33% ouder dan 50 jaar;
  • 55% tussen 30 en 49 jaar;
  • 12% jonger dan 30 jaar.