Eenheden

 

Trends

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

 

Duurzame bedrijfsoplossingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeelde productportefeuille

 

%

 

 

87

 

88

 

84

 

88

 

 

Oplossingen

 

%

 

 

50

 

49

 

43

 

33

 

 

 

Neutraal

 

%

 

 

30

 

31

 

33

 

39

 

 

 

Uitdagingen

 

%

 

 

7

 

8

 

8

 

16

 

 

 

Niet beoordeeld

 

%

 

 

13

 

12

 

16

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstoot van broeikasgassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

 

Kg CO2 eq. per € EBITDA

 

 

5,51

 

5,53

 

5,86

 

7,26

 

8,08

 

Directe en indirecte CO2-uitstoot (toepassingsgebieden 1 en 2)

 

Mt CO2

 

 

9,8

 

10

 

10,9

 

11,6

 

11,7

 

Totale uitstoot andere broeikasgassen conform het Kyotoprotocol

 

Mt CO2 eq.

 

 

2,44

 

2,31

 

2,45

 

2,61

 

 

Totale uitstoot broeikasgassen conform het Kyotoprotocol (toepassingsgebieden 1 en 2)

 

Mt CO2 eq.

 

 

12,3

 

12,3

 

13,4

 

14,2

 

14,4

 

Uitstoot andere broeikasgassen niet conform het Kyotoprotocol (toepassingsgebied 1)

 

Mt CO2 eq.

 

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

 

Koolstofdioxide – CO2 (toepassingsgebied 1)

 

Mt CO2 eq.

 

 

7,96

 

7,92

 

8,43

 

8,76

 

 

 

Totaal directe uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 1)

 

Mt CO2 eq.

 

 

10,35

 

10,2

 

10,9

 

11,4

 

 

 

Totaal indirecte uitstoot van CO2 – Bruto, op de markt gebaseerd (toepassingsgebied 2)

 

Mt CO2

 

 

1,9

 

2,1

 

2,5

 

2,8

 

 

 

Totaal indirecte uitstoot van CO2 – Bruto, op locatie gebaseerd (toepassingsgebied 2)

 

Mt CO2

 

 

2,0

 

2,1

 

2,3

 

3

 

 

 

Indirecte uitstoot van broeikasgassen van brandstofen energiegerelateerde activiteiten (Scope 3)

 

Mt CO2 eq.

 

 

0,7

 

0,7

 

0,8

 

0,8

 

 

 

 

Indirecte uitstoot van broeikasgassen van deelnemingen (Scope 3)

 

Mt CO2 eq.

 

 

1,9

 

1,7

 

0,8

 

2,5

 

 

 

Indirecte uitstoot van broeikasgassen van aangekochte goederen en diensten (Scope 3)

 

Mt CO2 eq.

 

 

5,8

 

6,6

 

7,2

 

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatale ongelukken, waarbij medewerkers en aannemers betrokken zijn

 

Aantal

 

 

0

 

1

 

1

 

0

 

2

 

Medical Treatment Accident Rate voor medewerkers en aannemers (MTAR) van Solvay

 

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

 

0,54

 

0,65

 

0,77

 

0,77

 

0,97

 

 

Medical Treatment Accident Rate voor medewerkers (MTAR) van Solvay

 

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

 

0,58

 

0,63

 

0,73

 

0,65

 

0,82

 

 

Medical Treatment Accident Rate voor aannemers (MTAR)

 

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

 

0,48

 

0,7

 

0,86

 

0,94

 

1,25

 

Lost Time Accident Rate voor medewerkers en aannemers (LTAR) van Solvay

 

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

 

0,65

 

0,65

 

0,76

 

0,75

 

0,98

 

 

Lost Time Accident Rate voor medewerkers (LTAR) van Solvay

 

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

 

0,71

 

0,7

 

0,69

 

0,67

 

 

 

Lost Time Accident Rate voor aannemers (LTAR)

 

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

 

0,52

 

0,52

 

0,9

 

0,85

 

 

 

Letsel

 

Aantal

 

 

42

 

50

 

68

 

66

 

92

 

 

Frequentie werkgerelateerde ziektes (korte/middellange latentie)

 

voorvallen per miljoen gewerkte uren

 

 

0,08

 

0,06

 

0,08

 

0,17

 

0,09

 

 

Totaal werkgerelateerde ziektes met lange latentie

 

Aantal

 

 

12

 

10

 

20

 

21

 

17

 

 

Totaal werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie

 

Aantal

 

 

4

 

3

 

4

 

9

 

5

 

 

Totaal werkgerelateerde ziektes

 

Aantal

 

 

16

 

13

 

23

 

30

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement-index van Solvay

 

%

 

 

76

 

75

 

77

 

75

 

 

Aantal medewerkers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

 

%

 

 

100

 

100

 

87,8

 

77

 

82,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke projecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schenkingen, sponsoring en eigen projecten Solvay-groep

 

€ miljoen

 

 

3,92

 

3,92

 

7,38

 

5,25

 

 

Medewerkers die zich plaatselijk maatschappelijk inzetten

 

%

 

 

33

 

33

 

23

 

20