In gesprek met…

Waarom is de aanpak van Solvay op het gebied van duurzaamheid belangrijk voor investeerders?

Voor het geïntegreerde jaarverslag van vorig jaar werden belanghebbenden individueel geïnterviewd. Dit jaar laten we zien welke relaties de Groep heeft opgebouwd met haar belanghebbenden, op welke manier Solvay aan hun verwachtingen wil voldoen en hoe er waarde gecreëerd wordt voor het bedrijf, de belanghebbenden en de planeet. Als onderdeel van deze voortdurende dialoog spraken vier investeerders die de Groep volgen met leden van het uitvoerend comité, Karim Hajjar, CFO, en Vincent De Cuyper.

Het gespreksteam

Karim Hajjar

Lid van het uitvoerend comité en CFO

Vincent De Cuyper

Lid van het uitvoerend comité en Climat Supervisor

Arnaud Langlois

Lombard Odier Asset Management

Alix Chosson

DNCA-investeringsanalist

De toekomstige uitdagingen

De investeerders wilden graag weten hoe Solvay duurzaamheid integreert in haar bedrijf en investeringen. Een belangrijk onderdeel van de aanpak die Solvay hanteert, is het besluit om de goedkeuringsprocedure voor kapitaalinvesteringen uit te breiden met een intern CO2-tarief dat hoger ligt dan de marktprijs (€ 75 per ton). Dit moet voor een verschuiving zorgen naar investeringen in duurzamere activiteiten. “De winstgevendheid daarvan is wellicht minder groot dan dat van standaard bedrijfsinvesteringen”, aldus Vincent De Cuyper, “maar het is ook niet zo dat we alleen maar investeren om de CO2-uitstoot te verlagen, zonder oog voor de winstgevendheid. Onze investeringen blijven voldoen aan strenge financiële eisen.”

De Groep heeft de mogelijke invloed op investeringen en groeimogelijkheden onderzocht van het ambitieuze doel om de uitstoot van broeikasgassen voor 2025 met 1 miljoen ton te verminderen. Met de verschuiving naar absolute uitstoot zoekt het bedrijf aansluiting met de decarbonisatie van de Europese economie voor 2050, en het laat zien dat Solvay vastbesloten is om de groei van het bedrijf niet ten koste te laten gaan van het milieu.

Ik zie dit niet anders dan als een manier om het naar risico gewogen rendement te verbeteren. Het gaat om harmonie, de afweging tussen een groene oplossing, maar dit niet ten koste laten gaan van een onredelijke hoeveelheid financieel kapitaal.

Karim Hajjar
Lid van het uitvoerend comité en CFO

Solvay onderscheidt zich qua duurzaamheid

De gesprekken gingen ook over het Sustainable Portfolio Management (SPM)-instrument van Solvay en hoe dit bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot of het verbruik van grondstoffen. De investeerders wilden graag weten welke invloed SPM heeft op de toewijzing van strategische middelen en portefeuillekeuzes, waarbij elk product voor elke toepassing wordt beoordeeld op strikte duurzaamheidscriteria. “Hetzelfde product kan afhankelijk van de markttoepassing een ander duurzaamheidsprofiel hebben”, zo licht Vincent De Cuyper toe. “Dus het helpt wanneer je een accurate, betrouwbare en relatief eenvoudige manier hebt om dat te bepalen.” Het is een dynamisch instrument dat kan worden aangepast aan toekomstige trends, zoals mobiliteit. De katalysatoren voor diesel en benzine die nu nog als klimaatvriendelijk worden beschouwd, verschuiven in de toekomst naar klimaatneutraal, wanneer Solvay met klimaatvriendelijke oplossingen komt voor accu’s en elektrificatie van auto’s.

Tijdens het gesprek met de investeerders kwam ook naar voren dat Solvay nog transparanter moet worden in de communicatie over SPM als instrument op basis waarvan strategische besluiten kunnen worden toegelicht, en waarmee het bedrijf zich onderscheidt van andere partijen in de chemiesector.

“De SPM-instrument is een belangrijke onderscheidende factor: het toont Solvay’s sterk engagement om duurzaamheid te verankeren in zijn strategie. Het is van cruciaal belang dat bedrijven dit soort strategische hulpmiddelen ontwikkelen om duurzaamheidsoverwegingen voor de lange termijn te integreren in hun strategie voor kapitaalallocatie.”

Alix Chosson
DNCA-investeringsanalist
Analysts at Solvay's investor update (photo)

Groenere input, duurzame output

De afspraak binnen Solvay om over te stappen op groene chemie is nog zo’n belangrijk onderwerp dat zich in eerste instantie richt op duurzame energie. Zo investeert de Groep bij de natriumcarbonaatfabriek in Rheinberg (Duitsland) in een nieuwe verwarmingsketel op basis van biomassa, waardoor de CO2-uitstoot met 30% of 190 kt/jaar afneemt. Ook als grondstof worden steeds meer biologische materialen gebruikt, vooral bij Advanced Formulations. “Het is ingewikkelder om bij Advanced Materials dergelijke grondstoffen te gebruiken”, zo licht Vincent De Cuyper toe, “en ik denk dat daar in de komende jaren de nadruk zal liggen op het hergebruik van de materialen voor hoogwaardige polymeren en voor composieten.” In thermoplastische composieten bijvoorbeeld zal de nadruk liggen op de recyclebaarheid van de materialen die worden gebruikt voor hoogwaardige toepassingen. Het idee is om innovatie in thermoplastische composieten te stimuleren, inclusief gerecycleerde vezelmaterialen die de mogelijkheid hebben om aanzienlijke waarde te creëren in de industrie.

“Volgens mij maakt die holistische aanpak om waarde te creëren ESG zo belangrijk. Het gaat om een accuratere taxatie van bedrijven, en om een accuratere weergave van de uitdagingen wat kapitaalkosten betreft, en hoe de risico’s voor het bedrijf zich ontwikkelen.”

Een analist

Ik denk dat investeerders bedrijven in toenemende mate zullen belonen voor het werk dat zij verzetten om duurzame grondstoffen te integreren in hun productieprocessen. Ik verwacht dat bedrijven meer zullen willen betalen voor producten of voor input in hun processen waardoor de CO2-uitstoot daadwerkelijk omlaag gaat of de ecologische voetafdruk kleiner wordt.

Arnaud Langlois
Lombard Odier Asset Management
Analysts at Solvay's investor update (photo)
Analysts at Solvay's investor update (photo)

Mentaliteitsverandering door circulaire economie

Een ander gespreksonderwerp was de circulaire economie, waaronder het besluit van Solvay om een Global Partner te worden van de Ellen MacArthur Foundation. Behalve dat het de mogelijkheid biedt om in contact te komen met verschillende marktleiders, geeft de Foundation ook toegang tot opleidingen en trainingen.

De Groep kijkt naar manieren om de circulaire economie te integreren in het bedrijfsmodel. Dit staat nu nog in de kinderschoenen, maar er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het hergebruik van composieten of verbeteringen in de winning van metalen.

Karim Hajjar, Member of the Executive Committee and CFO (photo)

“Dat we als enig chemieconcern vertegenwoordigd zijn in de Ellen MacArthur Foundation is niet iets waar ik per se trots op ben, maar het is een goed, natuurlijk gevolg van wie we zijn.”

Karim Hajjar
Lid van het uitvoerend comité en CFO

Naar op ESG gebaseerde investeringen

Er werd eveneens gesproken over het belang voor investeerders van ESG versus prestatie-indicatoren voor de korte termijn. Karim Hajjar merkte op dat investeerders dit onderwerp zelden opwerpen tijdens roadshows, maar fondsbeheerder Arnaud Langlois gaf aan dat ze toch graag meer wilden weten over de acties binnen Solvay op het gebied van ESG. “Ik beschouw de kwartalen als mijlpalen waarop we een investeringstandpunt baseren en wanneer wij investeren is dit in principe voor de langere termijn”, zo gaf hij aan. Emmanuelle Chastenet, Amundi voegde daaraan toe: “Ik denk dat de meeste investeerders, ook als ze geen vragen stellen over ESG, weten wat jullie bedrijfsstand-punt is en waar jullie naartoe willen.”

En ten slotte brachten de investeerders het belang naar voren van hoogwaardige ESG-indicatoren om waarde te creëren en investeerders te helpen een beter inzicht te krijgen in het bedrijf. Ze moedigden de Groep aan om door te gaan op de ingeslagen weg, en dit zelfs nog verder uit te breiden.

Vincent de Cuyper, Member of the Executive Committee and Climate Supervisor (photo)

“In 2018 hebben ongeveer 100 Solvay-medewerkers een training gevolgd over circulaire economie als marktkans en naar mijn idee is dit een van de meest interessante onderdelen van het programma.”

Vincent De Cuyper
Lid van het uitvoerend comité en Climat Supervisor