In gesprek met…

Hoe kunnen we als werkgever nog meer inspireren?

Voor het geïntegreerde jaarverslag van vorig jaar werden belanghebbenden individueel geïnterviewd. Dit jaar laten we zien welke relaties de Groep heeft opgebouwd met haar belanghebbenden, op welke manier Solvay aan hun verwachtingen wil voldoen en hoe er waarde gecreëerd wordt voor het bedrijf, de belanghebbenden en de planeet. Als onderdeel van deze aanhoudende dialoog vond er een ontmoeting plaats tussen Pascal Juéry en Cécile Tandeau de Marsac, leden van het uitvoerend comité, en zes van onze talenten vanuit de hele wereld. Zij vertelden de leden van het uitvoerend comité wat zij prettig vonden aan werken bij Solvay en wat er eventueel beter kan.

Het gespreksteam

Petya Tsekova, Export Maritime Logistics Manager EMEA, GBU Soda Ash & Derivatives (photo)

Petya Tsekova

Coördinator logistiek Oost-Europa & Midden-Oosten

Pascal Juéry, Member of the Executive Committee (photo)

Pascal Juéry

Lid van het uitvoerend comité

Clémentine Ollier, EMEA Commercial Director, GBU Aroma Performance (photo)

Clémentine Ollier

EMEA Commercieel directeur, GBU Aroma Performance

Marcelo Burdelis, Global Key Account Manager, Home & Personal Care, GBU Silica (photo)

Marcelo Burdelis

Global KAM, Huishoudelijke- en persoonlijke verzorging, Silica

Cécile Tandeau de Marsac, Member of the Executive Committee, Group General Manager Human Resources (photo)

Cécile Tandeau de Marsac

Lid van het uitvoerend comité, Groepsmanger Human Resources

Ana Cordeiro, Facilities Footprint Manager, Brussels Headquarters (photo)

Ana Cordeiro

FACILITIES FOOTPRINT MANAGER

Xiaowei Huang, Project Management Officer, Comex Organization (photo)

Xiaowei Huang

Project Management Officer, Comex Organization

Stephanie Halver, Process & Project Engineer, GBU Peroxides (photo)

Stephanie Halver

Proces- & projectingenieur, Peroxides

Trotse medewerkers van Solvay

“Erfgoed", “Zorg", “Innovatie", “Wereldwijd", “Familie", “Duurzaamheid", “Weloverwogen risico’s”. Dit zijn een aantal zaken die de medewerkers van Solvay inspireren. Zij hechten waarde aan de 155-jarige geschiedenis van de Groep en het erfgoed als bedrijf met een sterke innovatiecultuur, die steeds gericht is op het bevorderen van vooruitgang van de samenleving als geheel. Ze zijn trots op hun bijdrage aan die vooruitgang en vinden het fijn onderdeel te zijn van een Groep die bijna als een familie is, en die geeft om haar mensen. Ze zien Solvay als een Groep met sterke normen en waarden, die investeert in talent en die de mogelijkheid biedt om te groeien, nieuwe geografische gebieden te ontdekken en nieuwe vaardigheden eigen te maken. Ze bewonderen de innovatiekracht van Solvay, het vermogen om de O&I aan te passen aan de veranderende trends die de samenleving en de behoeftes van de klant vormen, en het vermogen van het bedrijf om vraagtekens te zetten bij bepaalde keuzes en weloverwogen risico’s te nemen.

Petya Tsekova, Export Maritime Logistics Manager EMEA, GBU Soda Ash & Derivatives (photo)

“Innovaties hebben gedurende al die jaren de mensen bij Solvay steeds gemotiveerd om vooruitgang te blijven boeken en van toegevoegde waarde te zijn voor de samenleving en, uiteindelijk, voor ons allemaal.”

Petya Tsekova
Coördinator logistiek Oost-Europa & Midden-Oosten
Stephanie Halver in discussion (photo)

“Ik ben ingenieur, maar in heel veel functies kunnen je beginnen als monteur en uitgroeien tot leidinggevende, omdat Solvay echt in haar mensen investeert.”

Stephanie Halver
Proces- & projectingenieur, Peroxides

Het mondiale bereik van Solvay en de unieke internationale mindset waardoor het bedrijf wereldwijd dicht bij de klant komt, worden ook zeer gewaardeerd. Ze vinden het belangrijk dat duurzaamheid een dagelijkse realiteit is binnen Solvay, dat ze bijdragen aan de transformatie van het bedrijf en aan de veranderingen in de wereld om ons heen.

“Solvay is als internationaal bedrijf voldoende groot om geweldige mogelijkheden te bieden, maar voldoende klein om mensen het gevoel te geven dat ze onderdeel zijn van een familie.”

Cécile Tandeau de Marsac
Lid van het uitvoerend comité, Groepsmanger Human Resources

Op weg naar verandering

De mensen binnen Solvay weten ook dat de leadership teams openstaan voor suggesties om het bedrijf op een constructieve manier te veranderen en te laten groeien. Zij zien dat er behoefte is aan meer diversiteit om de transformatie van het bedrijf verder te stimuleren. Ze willen deel uitmaken van een flexibelere, oplossingsgerichte Groep, met snellere besluitvorming, minder bureaucratie en een scherp denkproces in de voorhoede om zo de beste manier te vinden om aan de behoeftes van de klant te voldoen. De behoeftes van de klant liggen ook ten grondslag aan de mening dat betere samenwerking tussen de Global Business Units goed zou zijn voor Solvay. Daarnaast denken ze dat ze als onderdeel van een internationale groep meer kansen krijgen om te groeien en intern carrière te maken, zodat ze de verschillende facetten van het bedrijf en zijn internationale markten beter leren kennen.

Marcelo Burdelis in discussion (photo)

“We denken erover na hoe we nog beter kunnen worden. We zijn niet bang om dingen anders te doen, moed te tonen en ons voor te bereiden op de toekomst.”

Marcelo Burdelis
Global KAM, Huishoudelijke- en persoonlijke verzorging, Silica

“We moeten mensen stimuleren om weloverwogen risico’s te nemen en om op een meer doelgerichte, flexibeler manier tegemoet te komen aan de behoeftes van onze klanten. We moeten meer oplossingsgericht werken en binnen de hele organisatie moeten meer mensen vooruitdenken."

Xiaowei Huang
Project Management Officer, Comex Organization

Reactie van het uitvoerend comité

Cécile Tandeau de Marsac en Pascal Juéry, leden van het uitvoerend comité, luisterden goed naar de reacties van het medewerkerspanel en waren het eens met verschillende punten die naar voren werden gebracht.

Het is waar dat we bij Solvay misschien te veel focussen op perfectie", aldus Cécile Tandeau de Marsac, “en dat vertraagt het besluitvormingsproces. Om flexibeler te worden, moeten we daar verandering in brengen en weloverwogen risico’s onderdeel maken van onze beslissingen. Vereenvoudiging van de HR-procedure is ook een belangrijk punt en ons Solvay Cares-programma is een goed voorbeeld van de manier waarop we de medewerker daarin meer centraal willen stellen.”

“We moeten de manier waarop we werken vereenvoudigen en zorgen voor minder bureaucratie zodat alles wat we doen gericht is op innovaties voor de eindgebruiker”, zo voegt Pascal Juéry daar nog aan toen. “Eigenlijk is dat precies wat we willen bereiken met de transfor-matie die we in 2018 zijn gestart. Het kost tijd, maar ik ben van mening dat iedereen bij Solvay volledig op één lijn is met onze doelstelling om het bedrijf eenvoudiger, innovatiever en klantgerichter te maken.

Clémentine Ollier in discussion (photo)
Ana Cordeiro in discussion (photo)

Engagement index

76%

Landen

62

Nationaliteiten

100

83%

van de werknemers voelt zich trots om bij Solvay te werken*

*Resultaat van de interne Solvay Employee Survey 2018