Ons model voor duurzame waardecreatie

We willen het gebruik van onze bronnen optimaliseren en gebruiken onze unieke tool voor duurzaam portefeuillebeheer (SPM) om duurzaamheid in ons besluitvormingsproces te integreren en meer duurzame waarde voor onze belanghebbenden te creëren. Ons bedrijfsmodel richt zich op twee groeimotoren, Advanced Materials en Advanced Formulations, die snelgroeiende markten bedienen die worden aangedreven door duurzaamheidstrends – mobiliteit van de volgende generatie en hulpbronnenefficiëntie – en 70% van de Ebitda van de Groep leveren. Onze veerkrachtige Performance Chemicals-bedrijven dragen bij aan onze groei.

Klik om te ontdekken

Beschikbare middelen

Mensen

100 nationaliteiten. 49% werkt in Europa, 18% in Azië en in de rest van de wereld, 23% in Noord-Amerika en 10% in Zuid-Amerika. 8% werkt bij Onderzoek & Innovatie

24.500 Medewerkers1

23% Vrouwen

Financieel

€ 711 miljoen aan kapitaalinvesteringen van voortgezette bedrijfsactiviteiten en € 352 miljoen in Onderzoek & Innovatie.

€ 8 mld. Eigen vermogen toe te schrijven aan Solvay

€ 5,1 mld. Onderliggende nettoschuld

Natuurlijkehulpbronnen

Onze energiekosten bedroegen € 0,65 miljard. Exclusief energie bedroegen de totale grondstofuitgaven van de Groep in 2018 ongeveer € 2,8 miljard.

127 PJEnergieverbruik

488 mln. m3Totale wateropname

Hoe we
waarde creëren

Performance
Chemicals

Soda Ash
& Peroxyde
Chemicals

Advanced
Materials

Polymer
& Composite
Technologies

Advanced
Formulations

Surface
& Liquid
Chemistry

Performancechemicals

Soda Ash & Peroxyde Chemicals

Performance Chemicals is actief in volgroeide en veerkrachtige markten, en bekleedt leidende posities voor chemische tussenproducten.

Belangrijkste markten

30%van de EBITDA van de Groep

AdvancedMaterials

Polymer & Composite Technologies

Advanced Materials biedt een uniek portfolio van hoogwaardige polymeren en samengestelde technologieën die voornamelijk worden gebruikt in toepassingen voor duurzame mobiliteit. Onze oplossingen maken gewichtsreductie mogelijk en verbeteren de prestaties terwijl ze de CO2- en energie-efficiëntie verbeteren.

Belangrijkste markten

49%van de EBITDA van de Groep

AdvancedFormulations

Surface & Liquid Chemistry

Advanced Formulations biedt op maat gemaakte specialiteitsformuleringen die van invloed zijn op de oppervlaktechemie en het vloeistofgedrag om efficiëntie en opbrengst te optimaliseren en de milieubelasting te beperken.

Belangrijkste markten

21%van de EBITDA van de Groep

Waar
we waarde creëren

De manier
waarop we winnen

KLANTCONTACT

 • We bevorderen bij alle frontline-teams een cultuur waarin actief wordt geluisterd naar de reacties van onze klanten en we steeds op zoek gaan naar verbetering om snel waarde te creëren voor onze klanten.

 • Dankzij ons Sustainable Portfolio Management (SPM)-instrument kunnen we klanten betrekken bij het duurzaamheidsprofiel van waardeketens, en met hen in gesprek gaan over de transitie naar een circulaire economie.

 • Lees meer

INNOVATIE

 • Al 155 jaar heerst er binnen het bedrijf een cultuur van wetenschap en open innovatie, waardoor het onderdeel is geworden van ons DNA. Naast de verschillende samenwerkingsverbanden met wetenschappelijke instellingen en startups.

 • Al onze O&I-projecten worden via ons SPM-instrument beoordeeld.

 • Lees meer

TALENTEN

 • Zorg dragen voor onze mensen is altijd een prioriteit geweest voor ons. Dankzij ons Solvay Cares-programma hebben al onze medewerkers wereldwijd ten minste een minimumniveau aan arbeidsvoorwaarden.

 • Met ons Solvay Way-raamwerk nemen we al onze mensen mee op weg naar meer duurzaamheid, waarbij we ervoor zorgen dat industriële relaties en milieu onderdeel zijn van de strategie en besluitvorming van de Groep.

 • Lees meer

De waarde die we creëren

 • KLANTEN

 • MEDEWERKERS

 • Investors & aandeelhouders

 • Leveranciers

 • MILIEU

 • LOKALE GEMEEN­SCHAPPEN

 • Duurzame oplossingen leveren aan KLANTEN

  Meer dan 80% van de portefeuille is beoordeeld via ons SPM-instrument.

  Solvay's gespecialiseerde polymeren Udel® en Veradel® zijn speciaal ontwikkeld voor membranen voor hemodialyse, gebruikt bij de behandeling van nierfalen. Deze zijn geschikt voor sterilisatie met stoom, ethyleenoxide of electronenstraal, en zijn bovendien biocompatibel, waardoor voor toepassing in de veeleisende gezondheidszorgsector aan deze polymeren vaak de voorkeur wordt gegeven door marktleiders wereldwijd.

  50%Netto-omzet afkomstig van Duurzame oplossingen

  42%Net Promoter Score

 • ONZE MENSEN ondersteunen

  We maken gebruik van digitale methodes om nieuwe manieren van werken te stimuleren die onze culturele transformatie naar meer samenwerking en empowerment versnellen.

  Onze nieuwe YOU-app is op basis van een medewerkersgerichte aanpak ontwikkeld door ons Digital Lab-projectteam, zodat deze aansluit bij de behoeftes en verwachtingen van onze medewerkers. YOU werd 2018 geïntroduceerd en werkt als een zakelijk sociaal netwerk, zodat ervaringen, vacatures etc. beter onderling uitgewisseld kunnen worden en medewerkers geholpen worden bij het uitstippelen van hun carrière pad. YOU zal in de toekomst medewerkers voorzien van op maat gemaakte informatie (banen, opleidingen, mobiliteit).

  76%Index van het engagement van de medewerkers

  0,542Arbeidsongevallen per miljoen gewerkte uren

  9%Personeelsverloop

 • Rendement en winst opleveren voor INVESTEERDERS & AANDEELHOUDERS

  Dividendstijging over 30 jaar en sterke kasgeldgeneratie. We worden gedreven door de focus op contante retouren.

  € 2,2 mld.Onderliggende EBITDA

  6,9%CFROI

  € 830 mln.Vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

  € 3,75per aandeelDividend 2018 aanbevolen3

 • Onze LEVERANCIERS helpen groeien

  We willen met onze belangrijkste leveranciers samenwerken om hen te helpen hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren, wat bijdraagt aan meer waardevolle oplossingen voor onze klanten, binnen de gehele waardeketen.

  40.000Leveranciers

  810Belangrijke leveranciers

  76%Lokale leveranciers

 • Onze ECOLOGISCHE VOETAFDRUK verminderen

  We ontwikkelen initiatieven om het aandeel duurzame energie in ons energieverbruik te vergroten en bevorderen met ons Solwatt®- programma de energie-efficiëntie.

  Onze fabriek in Baton Rouge in Louisiana, VS, koopt zonne-energie om de milieu-impact van de vanilline- en Ethylvanillin-productie te verminderen en zo extra waarde te creëren voor onze klanten. 75% van de elektriciteit van de fabriek wordt geleverd door hernieuwbare energie van Solvay's Jasper-zonne-boerderij in South Carolina. Aangezien de boerderij meerdere Solvay-fabrieken bedient, zal de bijdrage aan de vermindering van onze CO2-emissies naar verwachting 80.000 ton per jaar bedragen.

  5,5Kg CO2 eq. per € EBITDAIntensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

  32,4duizend tonIndustrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt4

  Uitstoot in de lucht

  7,4duizend tonStikstofoxiden

  3,7duizend tonZwaveloxiden

 • Onze LOKALE GEMEENSCHAPPEN ondersteunen

  We stimuleren de betrokkenheid van onze medewerkers bij lokale projecten gericht op het milieu, de wetenschap, jeugd en educatie, solidariteit en liefdadigheid.

  350 medewerkers van onze site in Zhangjiagang, China hebben deelgenomen aan een geldinzamelingsactie voor een lagere school, gericht op kinderen van migranten. Eind september, bij het begin van het nieuwe semester, konden ze 155 boeken en 249 sets met schoolbenodigdheden leveren, waardoor meer dan 400 leerlingen uit relatief moeilijke leefomstandigheden de juiste spullen hadden om naar school te gaan.

  33%Medewerkers die zich plaatselijk maatschappelijk inzetten

1 Exclusief Polyamide
2 Aantal werkongevallen met medische behandeling als gevolg, met of zonder werkonderbreking
3 Aanbevolen aan de aandeelhoudersvergadering op 14 mei 2019
4 Niet op een duurzame manier worden behandeld